Ställ rätt frågor om blåsproblem

Sinoba är en nätbaserad intresseförening för patienter med urinläckage och blåsproblem. Dess syfte är inte bara att öka kunskapen inom problemområdet, utan också att arbeta för att ständigt förbättra information och mottagande inom vården.


– Vi på Sinoba har särskilt velat stärka patientperspektivet, förklarar 

SinoGregor i malmo 1bas vice ordförande, dr Gregor Larsson. Han menar att Sinobas inriktning alltmer gått från information till att lägga fokus på patienternas perspektiv, som t ex deras egna berättelser, vad man exempelvis kan förvänta sig av ett besök på vårdcentralen.                                                                                      

 – Att vara drabbad av problem med blåsans funktion är fortfarande tabubelagt för många. Man kan därför ha svårt att formulera sina frågor och alla vet inte vad kan vara rimligt att förvänta sig när de väl söker vård. På Sinoba har vi därför försökt sammanfatta vad man som patient ska kunna få hjälp med vid ett sjukvårdsbesök för urinläckage.

Efter ett första besök bör man ha fått svar på följande:

 Vilken är den troliga orsaken till läckaget?

Vilka ytterligare undersökningar kan eventuellt krävas för att fastställa diagnosen?

På vilket sätt kan läckaget påverkas av livsstil, andra sjukdomar och deras behandlingar?

Om diagnosen visar sig vara riktig, vilka behandlingsmöjligheter finns då?

Hur effektiva är behandlingarna?

Vilka nackdelar kan en behandling medföra?

Att Sinoba nu påbörjat certifiering av kontinensmottagningar, ser vi som ännu ett steg mot målet om förbättrad information och mottagande av patienter med blåsproblem.

– Vi vet att det idag finns många kontinensmottagningar i landet som håller hög kvalitet. Med Törnrosen som föredöme tror vi att många mottagningar kan känna entusiasm för att vidareutveckla arbetet med patienter med blåsproblem. Vi hoppas se flera ansökningar om certifiering, avslutar Gregor Larsson.