Symptom från de nedre urinvägarna är vanligt bland män. En ny studie visar att var fjärde man mellan 40 och 80 år har symptom. Men trots att symptomen innebär försämrad livskvalitet för de drabbade så är det få män som söker hjälp.

 

Trots att hela 24 procent av männen mellan 40 och 80 år besväras av någon typ av urinläckage så är det bara fyra procent som söker hjälp, konstaterar Gabriella Engström, medicine doktor och studierektor på Mälardalens högskola.
Gabriella menar att män, i synnerhet de yngre männen, är en bortglömd patientgrupp när det gäller olika typer av urinläckage.
Kvinnor genomgår regelbundet gynekologiska kontroller och tillfrågas i samband med dessa om de har besvär med urinläckage. Någon motsvarande undersökning för män finns inte.

Få studier

Gabriella har arbetat som sjuksköterska inom primärvården i många år. Under denna tid gjorde hon många hembesök och förvånades över hur ofta det luktade urin hemma hos de manliga patienterna. Hon började fundera på hur vanligt urinläckage bland män är och hur läckagen påverkar männens livskvalitet.
Jag såg problemen i verkligenheten och ville ta reda på hur det verkligen förhöll sig, berättar hon.
Det har gjorts få studier i Sverige om urinläckage bland män och de internationella studier som gjorts har främst behandlat de äldre männens symptom. 

Många yngre drabbade

Gabriella har i sin studie undersökt hur vanligt förekommande symptom från de nedre urinvägarna, t.ex. inkontinens, trängningar eller efterdropp, är bland män i åldern 40 till 80 år. Hon har även tagit reda på hur många som söker hjälp och hur besvären påverkar männens livskvalitet.
Mest förvånad är jag att så många yngre män är drabbade, säger Gabriella.
Studien visar att var femte man mellan 40 och 50 år har besvär. Vanligast är efterdropp som drabbar lika många äldre som yngre män.
Sex procent av de tillfrågade männen lider av trängningar, ett symptom som är betydligt vanligare bland de äldre männen än de yngre. Ovanligast är ansträngningsinkontinens som endast två procent av de tillfrågade lider av.

Sämre livskvalitet

Inkontinens är dock det symptom som påverkar livskvaliteten mest negativt.
Inkontinens påverkar hela tillvaron för den drabbade. Han anpassar sitt liv efter sina symptom även om läckagen är sällsynta. Gabriella konstaterar i sin avhandling att män som har symptom från de nedre urinvägarna är mindre glada och uppskattar sin allmänna hälsa som sämre jämfört med män utan symptom. Trots detta är det bara fyra procent av männen som söker hjälp.
Urinläckage är inget som män talar med varandra om. Få vet att det är ett vanligt problem som man kan få hjälp med.
Gabriella hoppas att hennes forskning ska vara ett första steg för att öka medvetenheten.
Det behövs information, till såväl männen som vårdpersonalen, konstaterar hon.