Överviktiga och feta kvinnor som har problem med inkontinens kan bli botade, eller åtminstone lindra sina besvär, genom att gå ned i vikt. Det visar en studie från USA.

Övervikt och fetma sprider sig som en epidemi. En epidemi som inte bara drabbar västvärlden utan, sedan några år tillbaka, även utvecklingsländer runt om i världen. Nyligen publicerade Statiska Centralbyrån, SCB, siffror som visar att drygt varannan man och var tredje kvinna i Sverige är överviktiga. Av dessa är drygt 10 procent av såväl männen som kvinnorna feta, vilket innebär att de har ett BMI över 30. Allra mest ökar fetman bland unga kvinnor.

Ökad risk för inkontinens

Detta är allvarligt. Som de flesta vet innebär övervikt och fetma ökade risker att drabbas av såväl diabetes och hjärtkärlsjukdom som cancer och en rad andra sjukdomar. Forskningen har även visat att överviktiga och feta personer löper en markant ökad risk att drabbas av inkontinens jämfört med normalviktiga. Exakt hur orsakssambanden mellan övervikt och inkontinens ser ut vet forskarna inte idag, men man tror att den ökade vikten bland annat påverkar trycket i urinblåsan.

Överviktiga får hjälp

I USA har en grupp forskare genomfört en studie för att ta reda på om viktnedgång kan lindra inkontinens bland överviktiga och feta kvinnor. Kvinnorna som deltog i studien var alla överviktiga med ett BMI över 25 och besvärades av urinläckage minst fyra gånger per vecka.

Studien innebar att kvinnorna under tre månader fick hjälp att gå ned i vikt genom att delta i ett viktreduceringsprogram. Efter de tre månaderna på diet hade de överviktiga och feta kvinnorna gått ned 5-10 procent.

Urinläckage minskar

Samtidigt hade 16 procent av kvinnorna blivit helt torra medan de övrigas besvär lindrats markant. Studien visar att kvinnorna, genom att gå ned i vikt, i genomsnitt lyckats minska sina urinläckage med hela 60 procent. Det betyder att om kvinnorna i genomsnitt läckte tio gånger i veckan, så läckte de bara vid fyra tillfällen per vecka efter att de gått ned i vikt. Viktminskningen minskade samtidigt kvinnornas risk att drabbas av diabetes, hjärtkärlsjukdom och cancer. Som om inte detta vore nog, visade studien även att kvinnornas livskvalitet förbättrades.