Bäckenbottenträning kan såväl förebygga som användas som behandling vid framfall. Det visar ny forskning från Norge.

 

Man räknar med att ungefär häften av alla kvinnor får någon form av framfall, de flesta dock i mycket mild grad. Risken att drabbas ökar med antalet förlossningar, stora vaginala bristningar och klipp i samband med förlossning. Det finns tre olika typer av framfall, prolaps; att den främre alternativt den bakre slidväggen buktar ut samt att livmodern sjunker ned i vagina. I vissa fall kan alla tre formerna av framfall förekomma.

Det vanligaste symptomet vid framfall är känslan av tyngd i underlivet, som om ett ägg är på väg ut, vilket brukar kallas globuskänsla. Andra vanliga symptom är urininkontinens, trängningar och svårigheter att tömma blåsan. När den bakre slidväggen buktar ut får många kvinnor svårt att tömma tarmen.

Det finns flera olika metoder att behandla framfall. Varje år genomgår ungefär 6000 kvinnor operation för framfall, vilket gör det till den vanligaste gynekologiska operationen. Men det finns även andra behandlingsmetoder. Ny forskning från Norge visar att bäckenbottenträning kan ge goda resultat när det gäller såväl behandling som att förebygga framfall.

Ingeborg Hoff Brækken, sjukgymnast och PhD, lät drygt 100 kvinnor med olika grad av framfall delta i en studie där man mätte deras muskelstyrka, men också placeringen av muskulatur, urinblåsa och tarm före, under och efter en period av bäckenbottenträning.
– Av kvinnorna som deltog i studien hade knappt 70 procent en känsla av tyngd i underlivet. Drygt hälften besvärades av inkontinens, berättar Ingeborg.

Kvinnorna fick under sex månader genomgå ett omfattande träningsprogram för bäckenbotten.
– Träningen var uppbyggd på samma vis som kroppsbyggare tränar. Det var helt enkelt bodybuilding för bäckenbotten.
Kvinnorna hade fem olika positioner att utgå ifrån och skulle dagligen utföra 36 knip fördelat på 3 x 12 knipövningar. Under de sex månaderna mättes kvinnornas muskelstyrka. Ingeborg undersökte även kvinnorna med 3D och 4D ultraljud för att bland annat dokumentera en eventuell förändring av de inre organens position.

Resultaten var mycket positiva. Nästan 75 procent av kvinnorna fick en reducerad känsla av tyngd i underlivet och över 70 procent blev bättre när det gäller inkontinens. Även besvärande gasläckage minskade.
– Undersökningen av kvinnorna visade att de ökat sin muskelstyrka i bäckenbotten markant. Jag kunde även konstatera att urinblåsan och tarmen kom i en högre position och att bäckenbotten muskulaturen blivit tjockare. Öppningen i bäckenbottenmuskulaturen blev mindre och själva muskeln låg högre upp, vilket är bra, säger Ingeborg.

Ingeborg är mycket positiv.
– Studien visar att träning såväl kan förebygga som behandla framfall. Det borde vara obligatoriskt för alla kvinnor som fött barn att få hjälp att träna upp sin bäckenbotten efter förlossningen, säger hon.

 

Läs mer om Ingeborgs bäckenbottenträning

Läs mer om Framfall och inkontinens och behandling med prolapsring