En vanlig livmoderoperation mer än fördubblar risken att drabbas av operationskrävande urininkontinens. Det visar en ny, stor svensk studie. Störst risk löper de kvinnor som genomgår operationen före klimakteriet och de kvinnor som fött flera barn.

 

Hysterektomi - att livmodern opereras bort - är världens vanligaste gynekologiska bukoperation. I Storbritannien har var femte femtiofemårig kvinna opererat bort sin livmoder medan motsvarande siffra i USA är var tredje kvinna. I Sverige genomgår varje år ungefär 8 000 kvinnor hysterektomi.
- Ingreppet används som regel för att stoppa rikliga blödningar, ta bort muskelknutor och tumörer eller på grund av livmoderframfall, förklarar Daniel Altman, docent och gynekolog vid Danderyds sjukhus och en av forskarna bakom den nya studien.

Allvarliga besvär

Man har länge misstänkt att hysterektomi ökar risken för urininkontinens, det är dock först nu som forskarna har kunnat visa att så faktiskt är fallet. Den nya svenska studien, som sträcker sig över 30 år, från 1973 till 2003, och som omfattar drygt 640 000 kvinnor, visar att hysterektomi mer än fördubblar risken att drabbas av urininkontinens. Störst risk löper de kvinnor som opererar bort livmodern före klimakteriet och de kvinnor som fött flera barn.
- I vår studie såg vi bara de kvinnor som fick så allvarliga besvär att de opererades för sin inkontinens. Hur många som fått lindrigare besvär och som lider i det tysta vet vi således inte, konstaterar Altman.

Kräver mer forskning

Varför hysterektomi ökar risken för urininkontinens vet forskarna inte. Daniel Altman är dock inte förvånad över forskningsresultaten.
- Livmodern sitter nära såväl urinblåsa som urinrör. Man kan, till exempel, tänka sig att stödet för blåsan och urinröret eller att nervförsörjningen till området förändras då man tar bort livmodern, säger han, men poängterar samtidigt att man ännu inte vet med säkerhet hur det hänger ihop.

Information viktigt

Hysterektomi genomförs i 90 procent av fallen på grund av godartade och ofarliga sjukdomar med syfte att höja livskvaliteten för patienten.
- Då blir det problematiskt när ingreppet leder till andra problem som i sin tur försämrar livskvaliteten. Detta måste läkaren berätta för sin patient så att hon kan ta ställning till om hon vill genomgå operationen eller hon kan tänka sig att prova andra alternativ, säger Altman.
Ett alternativ vid rikliga blödningar är till exempel en hormonspiral.
Det är viktigt att komma ihåg att den förhöjda risken att drabbas av inkontinens är livslång även om den är som störst fem år efter ingreppet, konstaterar Altman.

 

Note: Forskningsresultaten är publicerade i The Lancet, oktober 27, 2007.