I Sverige opereras varje år ca 4 000 män för åldersförstorad prostata. Nu visar forskningen att en mikrovågsbehandling innebär färre komplikationer, är lindrigare för patienten och dessutom billigare än den traditionella operationen.
För mig känns det oetiskt att operera patienter med en godartad prostataförstoring om det inte föreligger mycket särskilda skäl, säger Sonny Schelin, urologen bakom forskningsresultaten.

Att besväras av en åldersförstorad prostata är mycket vanligt. Urologer uppskattar att mellan 70 och 80 procent av alla män har besvär någon gång under sin livstid. Ungefär 30 procent har så mycket besvär att de behöver aktiv behandling. 

Den traditionella behandlingen innebär att man opererar bort förträngningen kring urinröret genom en så kallad hyvling. Det är en operation som kräver såväl ryggbedövning som sjukhusvård.
Sedan 1988 finns dock ett enklare och, för patienten, lindrigare alternativ en temperaturstyrd mikrovågsbehandling.

alt

Snabb och enkel

Det är en värmebehandling som värmer upp och dödar delar av vävnaden i den åldersförstorade prostatan, förklarar Sonny Schelin, urolog vid Länssjukhuset samt Specialistläkargruppen i Kalmar. Behandlingen är enkel, snabb och kan utföras på vilket mottagningsrum som helst.

Patienten får lokalbedövning som innehåller adrenalin. Adrenalinet drar ihop blodådrorna och reducerar blodflödet kraftigt, vilket innebär att behandlingen går snabbt, i genomsnitt 11,5 minuter. Behandlingen är smärtfri och ger måttliga obehag efteråt.


Sonny har i sin forskning jämfört mikrovågsbehandlingen med den traditionella hyvlingen. Resultatet visar att mikrovågsbehandlingen är lika effektiv, men betydligt enklare, lindrigare och billigare. Den innebär dessutom betydligt färre risker och komplikationer för patienten.

Färre komplikationer

En uppföljning ett år efter behandling visade att 17 procent av patienterna som hyvlats hade fått allvarliga komplikationer. Motsvarande siffra för patienter som mikrovågsbehandlats var 2 procent.


Den traditionella operationen innebär även en viss risk för sexuella komplikationer. Mellan 6 och 8 procent av männen som opererats drabbas av impotens. När det gäller mikrovågsbehandlingen finns ingen känd risk för impotens.
Glädjande är att vi även kan behandla kateterbundna patienter och patienter med mycket stora prostata förstoringar. Dessa män måste i vanliga fall genomgå en större öppen operation.

Även de män som lider av andra sjukdomar som gör att man inte vågar operera dem, kan behandlas med mikrovågor.
Mikrovågsbehandlingen utförs idag på ett 20-tal platser i landet.