Att vara urininkontinent eller ha andra blåsbesvär påverkar sexlivet. Den som har urinläckage brukar vara rädd för att det ska lukta illa i underlivet och att det ska lukta om kläderna. Andra kan vara rädda för att läcka vid samlag.

En europeisk undersökning visar att blåsbesvär försämrar sexlivet hos varannan kvinna och man. Några kissar på sig under samlaget, andra måste avbryta och springa på toaletten. En fjärdedel av de tillfrågade var så besvärade att de avstod från sex, helt och hållet.

Undersökningen presenterades vid en kongress i italienska Verona i oktober 2001. I undersökningen deltog över 400 män och kvinnor från Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien med en genomsnittsålder på omkring 55 år.

Resultatet visar att inkontinens och anda blåsbesvär leder till försämrade relationer och avsevärda störningar i sexlivet.

Omkring hälften av de drabbade var rädda för att någon skulle upptäcka deras handikapp. För många var problemen så generande att de inte ens ville berätta om dem för sina partner. Vissa deltagare uppgav att deras besvär hade avslöjats just i samband med urinläckage vid sexuell aktivitet.

En stor andel av deltagarna i studien uppgav att deras sexliv hade försämrats till följd risken för urinläckage. Blotta tanken på att det skulle kunna komma en skvätt kiss under samlaget upplevdes avtändande och skapade rädsla för sex. Bland deltagare från Storbritannien uppgav 30 procent att de upphört med all sexuell aktivitet till följd av blåsproblemen. En femtedel uppgav att symtomen lett till att de inte hade någon sexualpartner överhuvudtaget.

Studien visar också att blåsproblemen lett till minskad känslomässig närhet i många förhållanden och rädsla för att ge sig in i nya relationer. Exempelvis uppgav över hälften av de spanska deltagarna att symtomen lett till minskad intimitet och närhet i deras nuvarande relationer. Hos 34% av deltagarna från Storbritannien hade blåsproblemen medfört att de inte längre vågade ge sig in i en relation.

Till dig som har problem med blåsan

  • Var ärlig och öppen om besväret! Det är första steget mot en förbättring.
  • Din partner är mera förstående än du tror.
  • Boka tid hos distriktssköterska, uroterapeut eller läkare. Det finns hjälp att få!