Forskning visar att bäckenbottenmuskulaturen är försvagad vid alla typer av inkontinens. Detta har tidigare varit okänt. Den nya kunskapen ? som tagits fram i en avhandling vid Universitetssjukhuset i Lund ? innebär bland annat att det blir enklare att avgöra när operation bör ersätta träning.

En halv miljon svenskar, varav två tredjedelar kvinnor, lider av urinläckage. För många av dessa ger några månaders knipövningar bot. För andra är träningen meningslös. Men hittills har olika sätt att behandla inkontinens varit dåligt utredda.

Sjukgymnasten Marianne Gunnarsson har undersökt 600 friska och inkontinenta kvinnor i olika åldrar med EMG, elektromyografi. Studien visar att det är i utflödet runt urinröret, inte i blåsan, som inkontinens uppstår. Och det gäller alla typer av inkontinens. Det innebär i sin tur att alla patienter nu lättare kan få rätt diagnos och behandling. Kvinnans muskulära aktivitet mäts med en probe, en vaginal mätapparat, vilken översätter muskelaktiviteten till kurvor på en dataskärm.

? Då ser vi om det finns fysiska förutsättningar att träna upp knipförmågan, säger Marianne Gunnarsson.

Avhandlingen ger större förståelse för urinläckagets underliggande mekanismer vare sig det orsakats av en svår förstabarnsfödsel efter 30 eller något annat, påpekar professor Anders Mattiasson vid urologen.

Källa: Universitetssjukhuset i Lund