Olika konstgjorda urinblåsor håller olika tätt. Minst läckage ger blåsan som töms med ventil på magen istället för kateter genom urinröret. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Varje år får omkring 250 patienter i Sverige sin urinblåsa bortopererad på grund av cancer. Ytterligare cirka 100 patienter får urinavledning av andra orsaker, till exempel på grund av missbildning, ryggmärgskada eller ryggmärgsbråck. I många fall får patienterna sedan en påse på magen, men hälften av patienterna får istället en ny urinblåsa tillverkad av en bit från sin egen tarm. De konstgjorda blåsorna kan tömmas genom en ventil på magen eller den mer naturliga vägen genom urinröret.

Mindre läckage

? Patienterna är överlag nöjda med sin konstgjorda blåsa oavsett vilken typ av urinblåsa de fått men våra studier visar att det ändå finns tydliga skillnader mellan blåsorna beroende på hur de töms, säger läkaren David Pazooki.

I studien ingår 27 patienter som fått sin nya urinblåsa kopplad till bukväggen via en ventil eller till urinröret. Resultaten visar att den blåsa som töms via en ventil på magen ger mindre problem med läckage än den blåsa som töms genom urinröret.

? Blåsan med ventilen på magen upplevs som särskilt positiv för kvinnor med ryggmärgskada. För dem är det betydligt lättare att tömma blåsan genom ett hål bredvid naveln jämfört med alternativet att tömma sin blåsa via urinröret med hjälp av kateter. Vi anser att fler rullstolsburna patienter borde erbjudas sådan så kallad Kockreservoar, säger David Pazooki.

Utvecklades under 70-talet

Metoden att tillverka en urinblåsa av patientens egen tarm som kan tömmas genom en ventil genom bukväggen utvecklades under 1970-talet av professor Nils Kock vid Göteborgs universitet. Hans konstgjorda urinblåsa är världsberömd i urologkretsar och kallas Kockreservoaren eller kontinent kutan urostomi.

 

Källa: Göteborgs universitet