Ökad antibiotikaresistens kan leda till att det i framtiden blir svårt att behandla urinvägsinfektioner med antibiotika. Att finna nya behandlingsalternativ är således angeläget. Aktuell forskning öppnar nu nya möjligheter för framtida läkemedel.

 

Urinvägsinfektion är den vanligaste bakteriella infektionen hos människan. Man uppskattar att ungefär tio procent av alla vuxna kvinnor behandlas med antibiotika minst en gång om året på grund av urinvägsinfektion.
- Den stora antibiotikaanvändningen ökar risken för antibiotikaresistenta bakterier. Det är redan idag ett stort problem, säger Lovisa Svensson, doktor i biomedicinsk vetenskap, som nyligen presenterat forskningsrön som, på sikt, kan leda till nya läkemedel.

 

En majoritet, ca 80 procent, av urinvägsinfektionerna orsakas av bakterien Escherichia coli, E. coli. Bakterien etablerar sig först i urinrörets mynning och fortsätter sedan upp genom urinröret till urinblåsan där den orsakar blåskatarr. Vissa bakterier kan även vandra längre upp i urinvägarna och orsaka njurbäckeninflammation, ett tillstånd som kan vara allvarligt.

 

För att skydda oss aktiveras immunförsvaret när ovälkomna bakterier tar sig in i kroppen. En viktig del av detta försvar är den giftiga gasen kväveoxid, som kan oskadliggöra en rad olika bakterier. Tidigare studier har visat att halten av kväveoxid i urinblåsan stiger vid urinvägsinfektion. Men den giftiga gasen oskadliggör inte alla E. coli-bakterier.
- Det har visat sig att de stammar av E. coli-bakterien som gör oss sjuka har bättre motståndskraft mot kväveoxid än de stammar som inte är sjukdomsalstrande, berättar Lovisa.
Det tyder på att vissa E. coli-stammar som kan orsaka urinvägsinfektion har utvecklat skyddsmekanismer mot kväveoxid och att dessa skyddsmekanismer spelar en avgörande roll för bakterierna när de etablerar sig i urinvägarna.

 

Lovisa har studerat olika enzymer, ämnen som påskyndar biokemiska reaktioner, och hur dessa kan ha en skyddande effekt genom att omvandla kväveoxid till mindre giftiga ämnen och därmed påverkar bakteriens känslighet för kväveoxid.
- E. coli tillverkar bland annat ett enzym som heter flavohemoglobin när bakterierna utsätts för kväveoxid. Detta skyddar bakterien genom att omvandla kväveoxid till nitrat, förklarar Lovisa.

 

I sin forskning har hon konstaterat att halten av flavohemoglobin ökar hos bakterierna under pågående urinvägsinfektion hos kvinnor. Hon har också sett att bakteriernas känslighet för kväveoxid ökar om man tar bort genen för flavohemoglobin. Mycket tyder nu således på att enzymet spelar en viktig roll för att bakterierna ska kunna infektera urinvägarna och ge urinvägsinfektion. Fynden kan på sikt leda till nya läkemedel. 
- Nästa steg är att finna något som hindrar aktiviteten av flavohemoglobinet. Vi hoppas därmed på att kunna öka effekten av den kväveoxid som bildas som en del av kroppens immunförsvar, berättar Lovisa.
När ett nytt läkemedel kan finnas på marknaden är omöjligt att säga. Det beror på vad vilka resultat forskningen ger framöver.