host4Att leva med inkontinens innebär att man förbättrar eller behandlar sina besvär med hjälp av olika metoder. Men vad görs för att förhindra att de överhuvudtaget uppstår?

Stockholms läns landsting delar varje år ut priset Gyllene Äpplet till medarbetare som bidrar till att vården förbättras och utvecklas. Årets förstapristagare har arbetat med att utbilda vårdpersonal om urinblåsans hälsa. En av de tre pristagare som delade på priset, är Eva Joelsson-Alm, sjuksköterska på intensiven, utvecklingssamordnare och forskare. Eva disputerade förra året med sin avhandling om vårdskador på urinblåsan.  I sin forskning har hon intervjuat 20 personer som fått sina skadade urinblåsor godkända som vårdskador, vid bl a graviditet eller förlossning.

Eva Joelsson-Alms slutsats är att vårdpersonal rent generellt har för dåliga kunskaper eller inte förstår vikten av rätt behandling och faran vid t ex uttänjd urinblåsa. En överfylld, uttänjd urinblåsa kan förstöra livet och ge urintömningsbesvär, värk och läckage. Men besvären går att stoppa om sjuksköterskorna förstår problemet och åtgärdar det i tid. Eva Joelsson-Alm anser att det är sjuksköterskans ansvar att kontrollera patientens urinvolym så att inte urinblåsan blir uttänjd för mycket eller för ofta.

I sitt arbete, som fått stor uppmärksamhet, har Eva tillsammans med sina pristagar-kollegor Åsa Bäärnhielm och Karina Walther bl a hållit föreläsningar, kateterverkstäder samt en utbildning för utbildare med målet att varje klinik ska ha en ansvarig med kunskap om urinblåsan. Juryns motivering lyder " För ett arbete att sätta urinblåsan på kartan och höja dess status till att ingå som en vitalparameter lika väl som att mäta puls och blodtryck".


Källa: tidningen Vårdfokus.
Stockholms läns landsting