På Lunds universitet har forskare hittat en gen som är associerad till urinvägsinfektioner.

 

Det är känt sedan tidigare att vissa personer drabbas oftare av urinvägsinfektioner och hos en del debuterar dessa återkommande infektioner redan i barndom. I vissa fall leder de till njurbäckeninflammation, som på sikt kan medföra skador på njure med nedsatt njurfunktion som följdeffekt..  

Forskningen har letat efter en genetisk orsak till dessa upprepade urinvägsinfektioner och man har nu hittat en gen som skulle kunna användas som markör och spå detta sätt identifera människor med ökad risk för nedsatt njurfunktion till följd av upprepade urinvägsinfektioner, säger Catharina Svanborg, professor, i ett pressmeddelande.
Genen tillverkar ett protein som ingår i immunförsvaret. Proteinet styr både de vita blodkropparnas vandring till njuren och deras arbete med att oskadliggöra bakterier. Att genen skyddar mot njurbäckeninflammation har lundaforskarna tidigare visat i djurförsök. Nu har de också i studier av barn och vuxna med återkommande njurbäckeninflammationer visat att förändringar denna gen är vanligare än hos friska kontrollpersoner.

"Vi såg också att även patienter utan genförändringen har låga nivåer av detta protein. Därför skulle en kombination av en genundersökning och en proteinmätning kunna vara ett bra sätt att hitta dem som är mest i riskzonen", menar Catharina Svanborg.

 

Källa: Lunds universitet