Alla vet att det är bra att röra på sig. Vad man däremot sällan talar om är hur olika typer av träning belastar bäckenbottenmuskulaturen, något som i sin tur kan påverka risken att drabbas av inkontinens.

Foto: www.fotoakuten.se

Man har länge förutsatt att kvinnor som är fysiskt aktiva och tränar mycket har en stark bäckenbottenmuskulatur och därmed löper mindre risk att drabbas av urininkontinens. Detta är dock en sanning med modifikation. Aktuell forskning visar att kontinens hänger samman med hur den fysiska aktiviteten belastar bäckenbotten.

Elitgymnaster

Kerstin Eliasson, sjukgymnast, uroterapeut och medicine doktor vid Karolinska Institutet, har undersökt urininkontinens bland fysiskt aktiva unga kvinnor.

- Vi gjorde bland annat en studie bland landslagsgymnaster som tävlade i trampolinhopp, en olympisk gren inom gymnastiken, berättar Kerstin.

De unga elitgymnasterna var mellan 12 och 22 år och hade i genomsnitt tränat trampolin i sex år. Drygt 60 procent av tjejerna tränade fyra eller fler gånger i veckan.

Foto: www.fotoakuten.se

Många läcker

Studien visar att hela 80 procent av tjejerna läckte när de hoppade trampolin. Detta trots att de hade en stark bäckenbotten.

Samtliga gymnaster som var 15 år eller äldre läckte när de hoppade.

- Att alla de äldre tjejerna läckte beror sannolikt på att de fått sin första menstruation, förklarar Kerstin.

När en flicka blir könsmogen förändras hennes hormonbalans och halten av könshormonerna ökar. Vissa av dessa hormoner påverkar vävnaderna, bland annat bäckenbotten, så att både muskler och bindväv blir mjukare och lättare ger efter.

- Trampolinhopp innebär en mycket stor påfrestning på bäckenbotten eftersom den ensam får stå emot trycket från de inre organen när de pressas nedåt, förklarar Kerstin.

Belastar bäckenbotten

Det är dock inte bara elitgymnaster som riskerar att drabbas av urininkontinens. En norsk studie visar att tjejer som tränar bollsporter oftare drabbas av inkontinens än tjejer som simtränar.

- Det hänger samman med att vissa idrotter belastar bäckenbotten mer än andra, förklarar Kerstin. Det finns idag indikationer på att fysisk aktivitet som inte belastar bäckenbotten, till exempel promenad, längdskidåkning och simning, har en positiv effekt.

Ökad medvetenhet

Studsmattor är idag mycket populära bland barn och unga. Bör vi undvika att hoppa på dessa?

- Det tycker jag absolut inte! Det finns inga studier som tyder på att barn som hoppar och har kul skulle riskera att bli mer inkontinenta än andra. Mina resultat berör elitgymnaster som hoppar högt och gör mycket avancerade volter.

Vad Kerstin däremot efterlyser är en större medvetenhet om bäckenbotten ute i idrottsföreningarna och bland tränarna.

- De bör informera de unga om hur bäckenbotten fungerar. Och varför inte lägga in lite träning som styrker bäckenbottenmuskulaturen i den ordinarie träningen? Det skulle vara enkelt!