Untitled-1Nästan varannan kvinna med urininkontinens är orolig för att läcka urin vid samlag. En oro som inte delas av kvinnans partner. Mest oroar sig de unga kvinnorna. Det visar forskning från kvinnokliniken i Umeå.

Margareta Nilsson är forskare och uroterapeut vid kvinnokliniken i Umeå. I sitt kliniska arbete som uroterapeut möter hon ofta patienter med urininkontinens som oroar sig för sitt samliv.
– Det finns mycket lite forskning om hur trängningar och urininkontinens påverkar samlivet. Det var en viktig anledning till att jag valde att forska på området, berättar hon.

I sin avhandling undersöker Nilsson hur urininkontinens påverkar samlivet, men också tillfredsställelsen i parrelationen och livskvaliteten.
– Nästan hälften av kvinnorna som hade urininkontinens eller trängningsbesvär oroade sig för att läcka vid samlag. Någon avstod helt från sex på grund av urinlukten, andra undvek vissa samlagsställningar, berättar hon.
Allra mest oroade sig de yngre kvinnorna.
– Det kan hänga samman med att de yngre kvinnorna har större förväntningar på livet, att de känner en press att allt ska vara perfekt.

Kvinnornas stora oro delades dock inte av deras partner.
– Männen oroade sig inte för att kvinnan skulle läcka under samlag. De var i stället oroade för inkontinensen i allmänhet och hur denna påverkade deras partner. Många tyckte synd om sin fru eller flickvän som besvärades av inkontinens eller trängningar, berättar Nilsson.
Männen i studien uppgav dock att de förlorade kroppskontakt och närhet med sin partner, vilket de såg som ett problem.

Studien visar att kvinnornas oro för att läcka påverkar deras sexlust och hur nöjda de är med sin relation negativt. Igen var den negativa påverkan störst bland de unga kvinnorna. Samtidigt är Margareta Nilsson positivt överraskad över att så många män inte bekymrar sig för läckage utan fokuserar på kvinnan och visar omtanke.
– Att man kan vara öppen och prata om sina besvär och sin oro med sin partner är ett viktigt stöd. Att det finns är positivt, säger hon.

Inkontinens påverkar dock inte bara samlivet. I likhet med många andra studier visar Nilssons forskning att besvären påverkar kvinnornas, men också deras partners, livskvalitet negativt.
– Mycket handlar om att kvinnan inte vågar delta i aktiviteter som tidigare. Hon vågar inte gå på bio, busa med barnen eller motionera.
Andra kanske busar med barnen, men tappar humöret om de läcker.
– Det gör att många aktiviteter inte blir lika roliga som tidigare, förklarar Nilsson.

Vad kan man då göra åt problemen?
Nilsson understryker vikten av utredning och behandling. Det finns idag många bra behandlingar som har god effekt.
– Det är också viktigt att vara öppen och tala om sina problem. Att dela bördan gör den lättare att bära.
Har man som par svårt att komma tillrätta med samlivsproblem som till exempel minskad lust, finns hjälp att få på sexologmottagningar.