Förr trodde man att man fick urinvägsinfektion om satt på kalla stenar eller slarvade med långkalsongerna. Dagens forskning visar att tillstånden är svårare än så. På Lunds universitet har forskare hittat en gen som tycks ligga bakom många av de svåraste urinvägsfallen.

Det är känt sedan tidigare att vissa personer drabbas oftare av urinvägsinfektioner än andra. Ofta börjar infektionerna redan i barndomen. I allvarliga fall leder de till njurbäckeninflammation, som på sikt kan skada njurarna.

Läkarna har länge velat finna en metod som gör det möjligt att, så tidigt som möjligt, identifiera den grupp människor som löper risk att drabbas av njurbäckeninflammation.

? Många forskargrupper har länge letat efter en genetisk bakgrund till sjukdomen. Vi har nu hittat en gen som skulle kunna användas som en riskmarkör och ett sätt att sålla fram den känsliga gruppen, säger Catharina Svanborg, professor, i ett pressmeddelande.

Den aktuella genen tillverkar ett protein som ingår i immunförsvaret. Proteinet styr både de vita blodkropparnas vandring till njuren och deras arbete med att oskadliggöra infekterande bakterier. Att genen skyddar mot njurbäckeninflammation har lundaforskarna tidigare visat i djurförsök. Nu har de också i studier av barn och vuxna med återkommande njurbäckeninflammationer visat att förändringar i just denna gen är mycket vanligare hos njurpatienterna än hos friska kontrollpersoner.

? Vi såg också att även patienter utan genförändringar har låga nivåer av detta protein. Därför skulle en kombination av en genundersökning och en proteinmätning kunna vara ett bra sätt att hitta dem som är mest i riskzonen, menar Catharina Svanborg.

Källa: Lunds universitet