Inkontinens är många gånger ett symptom på en bakomliggande åkomma som är viktig att upptäcka och behandla i tid. Vid inkontinens finns det möjlighet att erhålla statligt subventionerade hjälpmedel som förskrives av särskilt utbildade sjusköterskor, oftast i primärvård men även uroterapeuter och tarmterapeuter har förskrivningsrättigheter. 
Det är viktigt att hjälpmedel betraktas som hjälp och stöd att lindra och hantera inkontinens och eftersom det sker nya framsteg inom forskning kan botande behandlingar och nyare moderna åtgärder såsom bättre hjälpmedel finnas runt hörnet!
Det är därför det är så viktigt att utredningar inom primärvård och högspecialiserad sjukvård startas tidigt och omvärderas vid förändringar samt långvarigt bruk av hjälpmedel.

Sinoba arbetar aktivt med kvalitetssäkring via certifiering av inkontinensmottagningar. 

Vem får tillgång till produkter?

Produkterna provas ut individuellt efter noggrann utredning. Behovet ska bedömas vara långvarigt och utprovade produkter kan antingen bli aktuella i väntan på en behandling, som komplement till en behandling eller när bedömning gjorts att ytterligare behandling inte är aktuell. Bedömning, förskrivning och uppföljning av aktuella hjälpmedel görs av en distriktsköterska, uroterapeut eller läkare. Varje landsting har upphandlat produkter som ska täcka de behov som finns.

Vad kostar det?

De flesta landsting tar inte ut någon avgift för produkterna. De är helt skattefinansierade och levereras direkt hem till den adress där användaren av produkterna bor.
Bor man i äldreomsorg eller i annan typ av gruppboende är det kommunen som ansvarar för att hjälpmedel tillhandahålls.
Numera kan man även köpa en del produkter för urinläckage på Apotek, via Internet eller hos större livsmedelskedjor.

 

Exempel på några typer av produkter som finns ser du under respektive grupp i vänsterkanten,