Urininkontinens innebär som sagt att man har svårt att kontrollera sin blåsa.

Enligt en stor studie som gjorts i Göteborg på 10 000 män i olika åldrar, har man kommit fram till att ungefär fem procent av alla män har besvär med urinläckage. Att läcka urin är vanligare bland äldre män än bland yngre. I åldern 45-59 år är det fyra procent som besväras av urinläckage. I åldersgruppen 60-79 år är motsvarande siffra sju procent och bland män över 80 år är det så många som 23 procent som har svårt att hålla tätt.

Vad beror urinläckage på?

Hos män är den vanligaste orsaken till läckage att prostatan vuxit till och klämmer åt om urinröret. Att prostatan växer är en naturlig del i åldrandet, men eftersom urinröret går rätt igenom prostatan, så kan det uppstå urinträngningar.

Urinläckage kan också vara en följd av skador på hjärnan, till exempel efter en hjärnblödning. Förmågan att kontrollera blåstömningen styrs från hjärnan.

Med tilltagande ålder blir många människor mindre rörliga och får ledbesvär, detta kan i sig också vara ett hinder för att hinna till toaletten i tid.

Vart vänder man sig för att få hjälp?

Det enklaste sättet att få hjälp är att ta kontakt med sin distriktssköterska, husläkare eller urolog. På vissa håll i landet finns det också uroterapeuter som har stora kunskaper om urininkontinens. Många vårdcentraler och sjukhus har inkontinensmottagningar som är öppna en eller flera dagar i veckan. Hit kan man också gå för att söka hjälp för sitt urinläckage.

Den läkargrupp som har störst kunskap om männens underlivsproblem är urologerna.