Nästan en fjärdedel av alla mödrar har problem med ansträngningsinkontinens ett år efter förlossningen. Men trots krämporna så tycker de nyblivna mammorna att de mår bra. Det visar ny forskning.

Att vara gravid och föda barn innebär stora omställningar i kroppen. För många kvinnor resulterar barnafödandet i fysiska krämpor, bland annat inkontinens.
Erica Schytt, barnmorska vid Falu lasarett och lektor vid Högskolan i Dalarna, har studerat kvinnors fysiska hälsa i samband med graviditet och förlossning. Studien, som sträcker sig från tidig graviditet till ett år efter förlossningen, presenterades nyligen då Erica avlade sin doktorsexamen i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet.
Syftet med studien har varit ta reda på hur de nyblivna mödrarna mår, vilka krämpor de drabbas av, hur vanliga dessa besvär är och vilka faktorer som utgör en risk, berättar Erica.

Allvarligt problem

Till de vanligaste besvären som drabbar nyblivna mammor hör urininkontinens. Hela 22 procent av de nyblivna mödrarna lider av ansträngningsinkontinens ett år efter förlossningen.
Det är allvarligt eftersom det är ett problem som ofta blir kroniskt, säger Erica.
Många av kvinnorna som drabbas av urinläckage har haft symptom redan under graviditeten.
Det kan bero på hormonförändringar och ett ökat tryck mot bäckenbotten.
Studien visar att omföderskor löper större risk att drabbas av urininkontinens än förstföderskor Andra riskfaktorer är fetma, förstoppning och att var äldre än 35 år.
Fetma ökar risken för inkontinens med 50 procent, berättar Erica.
Kejsarsnitt minskar förvisso risken, men är inte ett argument för att låta bli att föda vaginalt, menar Erica. Kejsarsnitt medför nämligen andra och allvarligare risker.

Ignorera inte problemet

Men trots att nyblivna mammor har många fysiska symtom så mår de bättre än andra kvinnor i samma åldersgrupp. En större andel av nyblivna mammor har bra eller mycket bra självskattad hälsa.
Vi såg inga samband mellan ansträngningsinkontinens och dålig självskattad hälsa. Det kan bero på att de nyblivna mammorna har fokus på sitt barn och negligerar sina egna fysiska symtom eller att de kanske tror att besvären är tillfälliga.
Erica menar dock att inkontinens är något som de nyblivna mammorna ska ta på allvar. Det är viktigt att inte låta tiden gå och tro att problemet kommer att lösa sig av sig själv. Risken är nämligen att besvären blir kroniska.

Fler drabbas

Efterkontrollen är ett bra tillfälle att ta upp frågan om urinläckage. Det är viktigt att de kvinnor som drabbas får effektiv hjälp så snart som möjligt.
Eftersom fetma ökar i befolkningen och kvinnor föder barn allt senare i livet, så är risken stor att urininkontinens kommer att öka. Erica hoppas därför att läkare och barnmorskor kommer att använda forskningsresultaten. Det är också viktigt att kvinnor själva känner till hur man kan minska risken att få besvär.
Det är viktigt att vara observant på riskfaktorer redan under graviditeten, konstaterar Erica.