Urininkontinens, eller urinläckage, innebär alltså att man har svårt att kontrollera sin blåsa.

Urininkontinens har i många sammanhang beskrivits som en dold folksjukdom och är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Generellt sett brukar man säga att 10-15 procent av alla kvinnor läcker urin. Urinläckage ökar med åren. Vid klimakteriet har omkring 15-20 procent av kvinnorna besvär. Bland 85-åringar är 25 procent urininkontinenta.

Vad beror det på?

Hos kvinnor är graviditeter och förlossningar den vanligaste orsaken till urininkontinens. Det kan leda till försvagning i bäckenet som ger läckage vid till exempel hosta, nysning eller tunga lyft. För att förebygga och motverka de här besvären är det bra att träna bäckenbotten och göra så kallade knipövningar.

Urinläckage kan också vara en följd av skador på hjärnan, till exempel efter en hjärnblödning. Förmågan att kontrollera blåstömningen styrs från hjärnan.

Med tilltagande ålder blir många människor mindre rörliga och får ledbesvär, detta kan i sig också vara ett hinder för att hinna till toaletten i tid.

Vart vänder man sig för att få hjälp?

Det enklaste sättet att få hjälp är att ta kontakt med sin distriktssköterska, husläkare, gynekolog eller urolog. På vissa håll i landet finns det också uroterapeuter som har stora kunskaper om urininkontinens. Många vårdcentraler och sjukhus har inkontinensmottagningar som är öppna en eller flera dagar i veckan. Hit kommer enbart människor som besväras av urininkontinens.