Inkontinens är ett folkhälsoproblem. Värst drabbade är de äldre. Nästan 40 procent av personer över 75 år har problem att hålla tätt. Många, knappt 17 procent, har problem att kontrollera avföringen. Detta visar en ny avhandling som lagts fram vid Lunds universitet.

Det finns enkla åtgärder som skulle förbättra livskvaliteten avsevärt för den här gruppen, konstaterar Karin Stenzelius, sjuksköterska vid urologiska kliniken i Lund och doktor i medicinsk vetenskap vid institutionen för omvårdnad.
Karin har i sin avhandling undersökt förekomsten av urin- och avföringsinkontinens bland personer 75 år och äldre. Hon har även studerat könsskillnader samt förekomsten av andra hälsoproblem som har samband med inkontinens. 
Vi vet sedan tidigare att urininkontinens är vanligt bland äldre kvinnor och att förekomsten ökar med åldern. Min forskning visar att inkontinens är nästan lika vanligt bland äldre män, konstaterar Karin.

Sårbar grupp

Fekal inkontinens, eller avföringsinkontinens, är lika vanlig bland män som bland kvinnor. Hela 16,9 procent har problem att kontrollera sin avföring.
Förvånansvärt många, 14,5 procent, lider av såväl urin- som avföringsinkontinens. Detta är en sårbar grupp som ofta har haft besvär under en längre tid.
Trots att många äldre lider av inkontinens är det förhållandevis få som söker hjälp. Anledningen till detta är flera.
Många äldre lider av andra allvarligare sjukdomar och då blir det lätt dem man talar med doktorn om, säger Karin.
En annan förklaring kan vara att många finner sig i situationen eftersom de inte tror att man kan göra något åt problemen. De ser inkontinens som något som hör åldern till, något som man får lära sig att leva med.

Samband med andra hälsoproblem

Men så behöver det naturligtvis inte vara. Karin har nämligen i sin forskning även kartlagt andra symptom och hälsoproblem. Kartläggningen visar att urininkontinens bland äldre ofta hänger samman med andra hälsoproblem som innebär svårigheter att gå och kommunicera.
Att öka livskvaliteten kan i den här gruppen till exempel handla om att träna upp arm- och benstyrkan så att du lättare kan ta dig till toaletten.
Andra åtgärder kan vara att se över belysningen eller att ha ett alarmsystem som signalerar när det är tid att gå på toaletten.
Det kan också handla om att se över vattendrivande mediciner.

Enkla åtgärder

När det gäller problem att kontrollera avföringen visar kartläggningen att inkontinensen ofta hänger samman med andra mag- och tarmproblem. Många äldre har problem med förstoppning och använder laxermedel, vilket i sin tur leder till problem med diarréer.
Konsistensen på avföringen kan vara avgörande för inkontinensproblemet. Ringmuskeln är inte gjord för att hålla vätska varför läckage lättare uppstår, förklarar Karin.
En enkel åtgärd kan vara att se över kosten och motionen och på så vis förebygga förstoppningar och laxerbehandling.
Karin ser många möjliga åtgärder som skulle kunna öka livskvaliteten avsevärt för äldre med inkontinens. A och o är dock att de som lider av inkontinens talar med sin läkare så att besvären kan utredas ordentligt. Först när man vet vad symptomen beror på kan man bota eller åtminstone lindra besvären.