Urininkontinens förekommer oftare hos kvinnor än hos män, men oavsett kön blir besvären vanligare med åren. Det har dock ingen betydelse om man är yngre eller äldre, det finns i de flesta fall alltid något att göra för att minska besvären.

Det är fortfarande många som tror att urininkontinens är ett led i det normala åldrandet och därför inte söker hjälp.
Urininkontinens hos äldre kan vara ett tillfälligt övergående problem, eller ett bestående. I de äldsta åldersgrupperna är urininkontinens ofta en följd av andra sjukdomar och en generell nedsättning av hälsotillståndet, medan det hos yngre vanligtvis orsakas av gynekologiska eller urologiska faktorer.
Ett stort antal äldre, inte minst på särskilda boenden, har urinvägsproblem som bottnar i störningar av nervsystemets funktion. Det handlar för det mesta om demens eller stroke.
Vid demens och vissa andra neurologiska störningar får man ett bortfall i överordnade centra, det leder till att den så kallade ohämmade blåsan utvecklas. Det kännetecknas av att patienten känner att han är blöt utan någon varningssignal, på grund av att blåstömningsreflexen fungerar men hämningen är störd.

Åldern får aldrig vara ett hinder för utredning och behandling, men det är viktigt att dessa anpassas efter de äldres behov och möjligheter.
När det gäller äldre och urininkontinens kan orsakerna vara många, och hos den enskilde individen kan dessutom flera orsaker samverka. Utredning och behandling måste anpassas efter var och en, och man måste ta hänsyn till individens hela situation.
Dessutom kanske behandlingen till vissa äldre helt inriktar sig på yttre faktorer såsom att göra toaletten mer lättillgänglig eller ordna med en fristående toalettstol vid sängen nattetid.
Idag finns det ett stort utbud av allt bättre hjälpmedel och det är viktigt att man provar ut det mest lämpliga hjälpmedlet till varje individ. Enbart inkontinensskydd är ingen fullständig behandling. Man kan som regel alltid göra något mer.
För patienter med demens, eller efter stroke, kan toaletträning med regelbundna miktioner, vaneträning eller träning som uppmärksammar på behovet av att tömma blåsan, vara effektivt.