Urininkontinens eller urinläckage som det också kallas, är vanligt bland både kvinnor och män. Vanligare än vad många tror.

Det finns olika typer av läckage. En del människor läcker när de anstränger sig, andra vid akuta trängningar. Därför finns det olika sätt att behandla urinläckage.

Många människor blir betydligt bättre efter att ha fått behandling, andra blir helt fria från sina besvär.

Vad är urininkontinens egentligen?

Den som är urininkontinent har svårt att kontrollera sin blåsa och läcker urin. Läckaget är ett tecken på att något i kroppen inte fungerar som det ska.

Så här lyder den rent medicinska definitionen:

Urininkontinens brukar definieras på följande sätt; "Urininkontinens innebär besvär av ofrivillgt urinläckage?. Order "besvär" betonar betydelsen av hur varje enskild människa upplever sitt urinläckage. Det är alltså själva känslan, upplevelsen, av läckaget som avgör om man ur medicinsk synvinkel anses vara urininkontinent.

Vissa människor kan läcka några få droppar och tycka att läckaget är ett stort problem medan andra människor besväras mindre, trots ett betydligt större läckage.

Ökade kunskaper om urininkontinens bidrar till att förändra attityder och göra det lättare att söka hjälp. Därför är det så viktigt att sprida information om en av vår tids stora folksjukdomar - urininkontinens.