På UroGynekologiskt Centrum i Lund arbetar gynekologer, urologer och uroterapeuter sida vid sidan. Här möter du, som patient, alla specialister vid ett och samma tillfälle och får dessutom ett behandlingsförslag med dig när du går hem. Målsättningen för den nya mottagningen är att ge patienter med komplicerade inkontinensproblem effektivare vård och behandling.

- Patienter med komplex inkontinensproblematik åkte tidigare ofta fram och tillbaka mellan de olika specialisterna på urologen och kvinnokliniken. Det var en långdragen och frustrerande process för patienter som inte fick den vård och behandling de behövde, konstaterar Lars Malmberg som är urolog och överläkare på Urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund.

Rundgången i systemet innebar samtidigt att specialistresurserna utnyttjandes ineffektivt. Alla förlorade.

Gemensam remissgång

Idéen att skapa en ny mottagning där patienter träffar såväl en gynekolog som en urolog vid ett och samma tillfälle föddes sedan man infört gemensamma remissgångar för patienter med inkontinens.

-Urologer, gynekologer och uroterapeuter träffas med jämna mellanrum för att gå igenom remisserna och besluta vilken klinik som ska ta hand om respektive patient, berättar Lars.

Patienter med tydliga symptom på trängningsinkontinens skickas till urologen medan ansträngningsinkontinens hör till gynekologernas område. Men så finns det patienter som hamnar mitt emellan. Det kan till exempel handla om patienter som lider av olika typer av blandinkontinens där det är svårt att avgöra vilken behandling som lämpar sig bäst.

Samlad bedömning avgörande

- Dessa patienter behöver träffa både en gynekolog och en urolog för att vi ska kunna göra en samlad bedömning och på så vis finna en effektiv behandling, säger Lars.

Den möjligheten finns idag. En gång i månaden har UroGynekologiskt Centrum i Lund mottagning. Hit kommer patienter som remitterats av primärvården. Vid ditt besök får du, som patient, träffa en uroterapeut som gör en blåsfunktionsundersökning. Du träffar också urologen som undersöker urinblåsan och en gynekolog som undersöker äggstockarna, livmodern och bäckenbotten. Med en samlad bedömning kan sedan specialisterna fatta beslut om vad som behöver göras och du går hem med ett behandlingsförslag. Allt efter ett enda besök.