mariNya riktlinjer för hur vård och behandling av analinkontinens ska utövas kommer i höst. Mari Dahlberg, uroterapeut och sjuksköterska, är en av experterna bakom riktlinjerna som hoppas att fler nu ska få adekvat hjälp.

Analinkontinens, att läcka gas och/eller avföring, drabbar mellan två och tio procent av befolkningen. För den som drabbas är det ofta ett stort problem förknippat med skam och sänkt livskvalitet.
– Undersökningar har visat att många tycker att det är svårt att tala om sina besvär. Man vågar inte ens berätta för sin läkare eller distriktsköterska, säger Mari Dahlberg, uroterapeut och sjuksköterska vid Bäckenbottencentrum på Universitetssjukhuset i Malmö.

Effektiv behandling kräver utredning
Mari Dahlberg har arbetat med analinkontinens i många år. Tillsammans med kollegor Uppsala, Stockholm, Göteborg och Södertälje, har hon tagit fram nya riktlinjer för behandling av analinkontinens
– Vi hoppas att riktlinjerna kommer att ge fler patienter en effektivare behandling i ett tidigare skede, säger hon.
Att få utredning och behandling så snart som möjligt är väsentligt.
– Först och främst måste läkaren utesluta att inkontinensen orsakas av en allvarlig sjukdom, för det krävs en ordentlig utredning, säger Dahlberg.

Viktigt att förhindra ond cirkel
Nästa steg är att komma tillrätta med analinkontinensen. Att detta sker så snart som möjligt är viktigt för att problematiken inte ska förvärras.
– Det blir lätt en ond cirkel. Har du problem med inkontinens blir du orolig för att läcka. Rädslan påverkar tarmfunktionen, vilket i sin tur riskerar att förvärra symptomen. För många betyder det att vardagen begränsas, något som påverkar livskvaliteten negativt.

Loppfrö-bulkmedel kan hjälpa
Det finns flera orsaker till analinkontinens. Den som har lös avföring läcker till exempel lättare än den som har fast.
– Lös avföring kan orsakas av allergier eller inflammatoriska tarmsjukdomar, vilket måste uteslutas, säger Dahlberg.

För att reglera konsistensen på avföringen används bulkmedel, till exempel loppfrö som kan köpas i hälsokostbutiker.
– Hjälper inte det kan vi gå vidare och prova läkemedel, förklarar Dahlberg.

De flesta blir hjälpta
Vanliga orsaker till analinkontinens är lös avföring, försvagad bäckenbotten och sfinkterdefekter, skador på inre eller yttre muskulaturen, på grund av operation eller förlossning. Inkontinens kan också orsakas av neurologiska sjukdomar som MS, diabetes eller efter strålning.
– För de allra flesta hjälper konservativa behandlingsmetoder som bulkmedel, bäckenbottenträning, läkemedel eller förändring av kosten, säger Dahlberg. Med kunskap kan dessa behandlingsalternativ erbjudas inom primärvården.

På en specialistmottagning finns många behandlingsalternativ, från enkla till mer avancerade behandlingar som fördjupad rådgivning och undervisning och mer avancerad bäckenbottenträning med olika typer av bio-feedback.
Endast ett fåtal patienter behöver mer avancerad behandling som till exempel gynekologisk operation eller sfinkterplastik.
– Jag vill uppmuntra alla som besväras av läckage från tarmen att kontakta primärvården eller annan vårdgivare för en ordentlig utredning, säger Mari Dahlberg. Många kan då få hjälp i ett tidigt skede.