Har du fått en remiss av din läkare på vårdcentralen ska du erbjudas besök hos en specialist inom 90 dagar. Du ska sedan erbjudas behandling senast 90 dagar efter det att specialisten beslutat om behandling. Det är något av innehållet i den nationella vårdgarantin.

Garantin säger dock inget om hur lång tid du ska behöva vänta för att, till exempel, få en röntgenundersökning eller provtagning.

- Som patient har man väldigt svårt att förstå varför utredningar och provtagningar inte skulle räknas in i vårdgarantins tid, säger Toivo Heinsoo, regeringens utredare, till Dagens Medicin.

Han vill nu vässa vårdgarantin genom att låta väntetider för utredningar och provtagningar ingå.

Exakt hur detta ska infogas i den nya vårdgarantin vet Heinsoo ännu inte. Sina förslag ska han lämna senast den 15 december.

Källa: Dagens Medicin