En miktionsutredning är viktig för att komma till rätta med besvärande urinläckage eller andra besvär från blåsan. Miktion betyder urinering, och utredningen innebär att man försöker ta reda på i vilken omfattning och vid vilka tillfällen urinblåsan inte fungerar som den ska, och hur mycket det påverkar livssituationen.

Den som söker hjälp för sitt besvär får svara på ett antal frågor, som bland annat handlar om när och hur besvären uppträder, hur länge det har pågått och om besvären förändrats över tid, hur tarmen fungerar, eventuella sjukdomar, medicinering, urinvägsinfektioner och hur omfattande man själv upplever sitt besvär. Kvinnor får också frågor om de senaste besöken hos gynekologen.

 

Som en del i miktionsutredningen är det vanligt att man får göra en så kallad miktionslista. Det betyder att den som har besvär själv skriver upp på en lista exakt vilka toalettvanor man har. Vid varje besök på toaletten kissar man i ett kärl för att mäta hur mycket urin som kommer. Miktionslistan blir som en dagbok som sträcker sig över minst två dygn, med detaljerade uppgifter om urinblåsans aktivitet. Listan med hur ofta och hur mycket man kissar ger värdefull information om hur blåsan fungerar.

 

Ofta görs också en mätning av hur effektivt man kan tömma blåsan. Efter ett toalettbesök mäts den urin som eventuellt finns kvar med en enkel ultraljudsundersökning.

 

En annan del i miktionsutredningen kan vara ett så kallat blöjvägningstest. Den som använder inkontinensskydd väger sina skydd innan de slängs, för att ge en mer exakt uppfattning om hur mycket urin som läcker.

 

Blöjvägningstest, miktionslista och svaren på ett antal frågor ligger sedan till grund för den fortsatta behandlingen i syfte att komma tillrätta med urinläckaget.