Efter tre år med vårdgarantin väntar fortfarande drygt var fjärde patient för länge på besök eller behandling inom specialistvården. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings senaste mätning.

De landsting som har haft starkt fokus på att förbättra tillgängligheten och som idag har nått målet inom ett flertal områden är Kalmar, Gotland, Halland, Jönköping, Norrbotten och Västra Götalandsregionen.

Nya data visar att få patienter väntar riktigt länge numera.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting