Vården i Sverige håller världsklass. Det visar flera oberoende undersökningar. I somras publicerade Sveriges Kommuner och Landsting en undersökning som visar att Sverige, i internationell jämförelse, har mycket goda resultat när det, till exempel, gäller överlevnad efter hjärt- kärlsjukdomar och cancervård. Tyvärr är tillgängligheten inte lika framstående. Att få en tid hos en specialist, till exempel en gynekolog, kräver i vissa delar i landet mer än ett års väntetid. Motsvarande kötid för att komma till hos en urolog i andra delar av landet är 110 veckor, det vill säga mer än två år!

Utökad vårdgaranti

Detta är naturligtvis helt oacceptabelt och för att råda bot på problemet infördes från och med den 1 november en utökad vårdgaranti. Denna innebär att du som patient ska få kontakt med din vårdcentral samma dag och att du ska få träffa en läkare inom sju dagar. Remitteras du till en specialist, till exempel urolog eller gynekolog, ska du erbjudas ett besök inom 90 dagar. Läkarens beslut om behandling, till exempel operation, ska vidare erbjudas senast 90 dagar efter det att läkaren fattade beslut om behandling. Kan vårdgivaren inte uppfylla garantin är denne skyldig att erbjuda dig vård eller behandling på annan ort.
Frågan är hur lång tid det kommer att ta innan de långa köerna är borta. I slutet av december, det vill säga knappt två månader efter det att den utökade vårdgarantin trädde i kraft, visar Väntetider i Vården att köerna på många håll fortfarande är långa.

Två års väntetid

 

Kötiden för behandling av urininkontinens (kvinnor) är ett år på Sahlgrenska och Östra sjukhuset i Göteborg. Kortast väntetid, tre veckor, har Rosenlunds Närsjukhus i Stockholm, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Lasarettet i Motala och Ängelholms sjukhus. Den som väntar på operation av en godartad prostataförstoring får vänta 104 veckor på Gävlesjukhus, men bara fyra veckor på Norrtälje- respektive Blekingesjukhus. Mycket tyder således på att det kommer att ta tid innan alla sjukhus kan erbjuda den vård och behandling som du har rätt till.