Vilken utredning och behandling av inkontinens du, som patient, får beror i stor utsträckning på var du bor. Det visar en kartläggning som Sinoba har gjort.

alt

Det är inte lätt att hitta rätt i vården. Att man ska gå till sin vårdcentral om man har ont i halsen vet de flesta, men vart vänder man sig om man har inkontinens?
Sinobas kartläggningen började med att vi gick in på några slumpmässigt utvalda landstings hemsidor. Vi sökte information om inkontinens och behandling. Vi försökte också ta reda på vart man ska vända sig för att få hjälp och om det finns mottagningar som specialiserat sig på inkontinens, s.k. kontinensmottagningar.

alt

Svårt att hitta

Resultatet var minst sagt varierande. På Blekinges hemsida fann vi ingen information alls, varken om inkontinens eller om vart man ska vända sig för att få hjälp. Region Skåne länkar till sjukvårdsrådgivningens hemsida, som har mycket information och fakta. Svårare blev det när vi försökte ta reda på vart skåningar med inkontinens ska vända sig. En sökning på landstingets hemsida gav endast en träff och det var inkontinensmottagningen i Dalby. Det är antagligen inte tänkt att alla skåningar som lider av inkontinens ska vända sig till mottagningen i Dalby, ett litet villaområde utanför Lund.
Betydligt bättre blev det när vi gick in på Gävleborgs hemsida. Här fann vi snabbt och enkelt fakta om inkontinens, mottagningar och telefonnummer. Samma sak var det på Norrbottens, Dalarnas och Gotlands hemsidor.

Stora skillnader

För att få en mer heltäckande bild tog vi kontakt med samtliga landsting och bad dem svara på en enkät. Fjorton av 21 landsting svarade på våra frågor om inkontinensvård. 

I alla landsting är det, i första hand, primärvården som utreder och behandlar inkontinens. På vissa håll, till exempel i Dalarna, Halland, Jönköping, Skåne och Västmanland, kan du även vända dig direkt till en kontinensmottagning.

Vilken hjälp kan du då förvänta dig att få på vårdcentralen Det beror på var du bor. På vissa vårdcentralen har man en speciell mottagning där du får träffa en uroterapeut eller en inkontinenssjuksköterska. Här kan du förvänta dig att få en ordentlig basutredning och behandling. Ger behandlingen inte önskvärda resultat remitteras du till specialist.
På andra håll möts du av en sjuksköterska utan utbildning i inkontinensvård. Att besöket endast resulterar i föreskrivning av skydd är i dessa fallen inte ovanligt.

alt

Bristande resurser

I alla landsting finns mottagningar som specialiserat sig på inkontinens, s.k. kontinensmottagningar. Här arbetar som regel flera olika specialister, som uroterapeuter, gynekologer, urologer och sjukgymnaster, vilket innebär att man kan utreda och behandla mer komplicerade symptom.

Glädjande är att det finns uroterapeuter i samtliga landsting. De flesta arbetar på sjukhusen, men i hälften av landstingen finns det uroterapeuter även på vårdcentralerna.

Oroväckande är, förutom de stora skillnaderna i vården, att flera landsting vittnar om bristande resurser. På vissa håll uppger man att man inte vågar gå ut med mer allmän information om kontinensmottagningar då man redan idag har svårt att hinna med patienterna. Man skulle helt enkelt inte kunna ta emot alla de patienter man tror behöver hjälp.
Som patient finns det bara en sak att göra  stå på dig och begär en ordentlig utredning!

FAKTA

8 av 14 landsting uppger att de informerar om inkontinens och mottagningar på sin hemsida

2 av 14 landsting uppger att de tillhandahåller en informationsbroschyr om inkontinens

8 av 14 landsting har ett vårdprogram för inkontinens

2 av 14 landsting har ett vårdprogram för kvinnlig inkontinens

2 av 14 landsting håller på att ta fram ett vårdprogram

2 av 14 landsting har en handlingsplan för inkontinens

Följande landsting har inte svarat på Sinobas enkät:


Örebro läns landsting
Landstinget i Kalmar län
Jämtlands läns landsting
Gotlands kommun
Landstinget Blekinge
Stockholms läns landsting
Västra Götalandsregionen

Region Skåne har lämnat ofullständigt svar