Det råder ett lugn, en värme och en harmoni över Spinalis i Frösundavik utanför Stockholm. Stämningen i de nyrenoverade, vackra lokalerna ger inte ens en antydan om att här finns människor som varit med om fruktansvärda upplevelser. Människor för vilka livet har tagit en oväntad och oönskad vändning.

Spinalis är ett av Nordens främsta centrum för behandling av ryggmärgsskador.

Många av dem som drabbas av ryggmärgsskador blir förlamade. Utöver det rent synliga handikappet får de ofta också besvär med tarm och blåsa. Vissa upplever att förlamningen är lättare att leva med, eftersom den syns, än det mer dolda problemet, att inte kunna tömma blåsan på vanligt sätt. På Spinalis finns behandling för såväl förlamningen som svårigheterna att tömma blåsan. Även om båda problemen kvarstår, så kan situationen förbättras.

I Sverige skadas genom olyckor varje år cirka 120 personer så allvarligt att det får effekter på ryggmärgen. Ungefär lika många får ryggmärgsskador till följd av infektioner, svåra ryggoperationer och tumörer. Dessa människor vårdas, behandlas och rehabiliteras på olika platser runt om i Sverige.

Spinalis är öppenvårdsmottagningen för ryggmärgsskadade i Stockholmsregionen och på Gotland. Det är också den mottagning som är mest känd i Sverige och utomlands, eftersom den är integrerad med en forskningsenhet inom ryggmärgsskadeområdet och med en stiftelse. Grundare av Spinalis är narkosläkaren Claes Hultling, själv ryggmärgsskadad efter en dykolycka, och läkaren Richard Levi. Spinalis startade sin verksamhet 1991, i några tomma avdelningar på Sohlberga sjukhus. För tre år sedan flyttade hela verksamheten till de gamla stallarna och militärbyggnaderna i Frösundavik, utanför Stockholm.

Här är luftigt och högt till tak, med ett mjukt, vackert golv som dämpar alla ljud och får såväl människor som rullstolar att nästan sväva fram.

I entrén, bakom receptionen, ser man rakt in i det stora handikappanpassade köket, inrett som för en flott krog, helt i svart, silverglänsande metall och trä. Genom trapphuset ser man våningsplanet under, lunchmatsalen och en stor öppen brasa.
Som nyskadad, förlamad och med livet slaget i spillror är miljön oväsentlig. Den nordiskt blonda stilen och den vackra färgsättningen är ointressant. Men för de tusentals patienter som återvänt till ett fungerande liv och regelbundet besöker Spinalis, för alla anhöriga och för de 200 anställda är atmosfären av stor betydelse. Stämningen finns i luften, och sitter bokstavligen också i väggarna.

Spinalis är en länk i en lång vårdkedja. Den som skadar ryggen hamnar först på sjukhus, på en neurokirurgisk avdelning. Bor man i Stockholm flyttar man sedan troligen över till Rehab Station Stockholm, som är ett internat för eftervård och rehabilitering. Spinalis finns i samma lokaler som Rehab Station Stockholm och ansvarar för den efterföljande långsiktiga, ja livslånga uppföljningen av ryggmärgsskadan.

Spinalis behandlingsrum ser ut som olika varianter på gym och sporthallar. Vart man vänder sig finns det britsar, motionsredskap, ramper, tjocka madrasser, bollar. Kropp och själ samarbetar för att återfinna balansen i tillvaron.
Gymet är en central punkt, med anpassade träningsredskap för att vara lätta att komma till också med en rullstol. Handtagen på redskapen är utformade så att också de med funktionsnedsättningar i händerna ska kunna träna sina muskler. Många av instruktörerna är själva skadade och sitter i stol.

Sporthallen är en annan välbesökt plats där det ständigt pågår olika aktiviteter. Här finns utrymme för flera verksamheter samtidigt, till exempel Friskis och Svettis, rampträning och cykling. I sporthallen kan man också träna skytte, spela rullstolsrugby och öva upp balansen på olika typer av stå- och vippbrädor. På sommaren sker en del av träningen utomhus.  Och året runt har man tillgång till tempererade bassänger dels på Astrid Lindgrens barnsjukhus, dels på företag SAS huvudkontor alldeles i närheten.

Givetvis handlar en stor del av verksamheten också om sjukvård. En del sjukdomstillstånd och problem är unika för ryggmärgsskadade. Bland annat visar det sig att många av de medicinskt färdigbehandlade har bestående problem med tarm och blåsa. Vissa upplever att deras svårigheter att tömma blåsan på naturlig väg, påverkar livskvaliteten i mycket stor utsträckning. 

På Spinalis finns därför uroterapeuter med utbildning inom just urininkontinens och blåsproblem. Här finns också andra medicinska specialister, med fördjupade kunskaper om just de ryggmärgsskadades problem och svårigheter. Den samlade specialistkompetensen gör att man inte bara tar emot patienter från stockholmsområdet utan också från övriga Sverige, och faktiskt hela världen. Det finns till exempel ett nära samarbete med Grekland. Flera skadade greker får sin rehabilitering vid Spinalis i Stockholm, med grekisktalande instruktörer på gymet!

Stockhomsregionens patienter kallas på årskontroller, där de träffar läkare och annan vårdpersonal. Syftet med de regelbundna återbesöken är att förhindra komplikationer till följd av ryggmärgsskadan. Lika viktigt är det livslånga åtagandet för att öka den skadades livskvalitet och stödja möjligheten till att återvända till det vanliga samhällslivet.


Eller som en av patienterna har sagt.
- Jag skulle önska att jag kunde resa mig upp ur stolen och gå här ifrån. Men när jag nu inte kan det, finns det ingen bättre plats på jorden, än Spinalis.