Urinläckage är ett symtom som man kan söka för både i primärvården och på sjukhus. Därvid kan man möta många olika yrkeskategorier, som t ex distriktssköterskor, uroterapeuter, distriktsläkare m fl, varför ett sådant besök kan ta sig olika form. Gemensamt är dock att en begränsad tid står till buds för besöket, varför det kan vara bra att ha förberett sig och tänkt igenom vilka frågor man vill ha besvarade.

När det gäller urininkontinens kan vissa frågor vara lätta att besvara, medan andra kan kräva en viss utredning. Efter att sköterskan/läkaren förhört sig om symtomen i detalj och även informerat sig om andra förhållanden som kan vara viktiga för att ställa en korrekt diagnos, följer oftast en undersökning, t ex en gynekologisk undersökning för kvinnor eller undersökning av prostata för män. Därefter kan man oftast ge förslag på en ”arbetsdiagnos”, som dock kan kräva kompletterande undersökningar för att verifieras.


Frågor som du bör kunna få svar på efter ett första besök för urinläckage:
  • Vilken är den troliga orsaken till läckaget?
  • Vilka ytterligare undersökningar kan eventuellt krävas för att fastsälla diagnosen?
  • På vilket sätt kan läckaget påverkas av livsstil, andra sjukdomar och deras behandlingar?
  • Förutsatt att diagnosen visar sig riktigt, vilka behandlingsmöjliligheter finns det?
  • Hur effektiva är dessa behandlingar?