Utredning är a och o för att kunna ge rätt behandling vid urinläckage och blåsproblem. Utredningen leder fram till en diagnos, som ger svaret på frågan om vilken typ av inkontinens som personen besväras av. Först därefter kan man påbörja behandlingen.

- Som patient ska man ställa krav på både utredning och behandling. En bra utredning och god behandling leder till bot eller bättring, fortsätter Britt Dahl.

I utredningen ingår bland annat att patienten får fylla i ett frågeformulär. Det är många frågor som ska besvaras. Frågorna handlar till exempel om när man läcker. Den som främst läcker vid ansträngning, till exempel springer i trappor, bär tungt, hostar eller skrattar, besväras troligen av ansträngningsinkontinens. Medan den som ofta har täta, oväntade trängningar, förmodligen behöver behandlas för trängningsinkontinens eller överaktiv blåsa.

Andra frågor att besvara i formuläret handlar om aktuella mediciner, toalettrutiner och dryckesvanor. Dessutom finns det frågor om urinläckagets inverkan på livet i stort, om livskvaliten påverkas.

I utredningen ingår också att lämna urinprov, för att utesluta besvär till följd av till exempel urinvägsinfektioner. I vissa fall får patienten också föra dagbok, eller snarare timkalender, över sitt dryckesintag och sina blåstömningsvanor.

- Vid första besöket brukar jag berätta hur vanligt det är med inkontinens och blåsproblem. Många har burit på sitt lidande länge, i tron att det inte finns någon hjälp att få, eller att man med stigande ålder måste acceptera läckageproblem. Men så är det ju inte, säger Britt Dahl.

- Jag brukar också visa vilka hjälpmedel som finns, bland annat olika former av inkontinensskydd. Det finns ett så stort utbud av produkter att det går att finna nästan skräddarsydda skydd för alla.

Patienterna får med sig några utvalda produkter hem, för att sedan välja ut det som passar allra bäst.