- Inkontinensvård handlar inte bara om urinläckage, utan också om det själsliga lidande som följer av att inte kunna kontrollera sin blåsa.

Vår uppgift är att visa för patienten allt som finns att tillgå för att komma tillrätta med problemet, säger Britt Dahl, uroterapeut på Universitetssjukhuset i Malmö UMAS.

Här har man bildat ett bäckenbottencentrum, för att på bästa sätt utreda och behandla patienter som söker hjälp för olika former av inkontinens och blåsproblem. Patienterna kommer på remiss från såväl primärvården som privat- och allmänpraktiserande läkare.

Mottagningsrummet är ljust och trivsamt. Även om rummet domineras av ett stort skrivbord, finns det plats för en samtalshörna, med två stolar och ett runt bord. Inredningen, med gardiner och mattor, liksom bordets gula duk, bidrar till den trevliga och hemlika atmosfären.

Britt Dahl är uroterapeut på UMAS, med många års erfarenhet att träffa och behandla patienter med läckagebesvär. Första besöket på uroterapimottagningen brukar ta lite tid, och får ta sin tid. Det är nu man lägger grunden för den kommande behandlingen och resultatet.
- Det syns inte alltid utanpå hur patienterna upplever sitt urinläckage. Det finns många som har mindrevärdeskänslor till följd av att ha förlorat kontrollen över sin blåsa. Det är lika viktigt att komma tillrätta med de här känslorna, som med själva läckaget i sig, framhåller Britt Dahl.