Nästan hälften av alla kvinnor, och var tionde man, som besöker en distriktssköterska eller läkare har besvär med urinläckage.

Att hjälp människor med blåsbesvär tillhör därför vårdpersonalens vardag. Det kan vara svårt att själv berätta om sitt urinläckage. Egentligen skulle man önska att alla distriktssköterskor och läkare automatiskt frågade; Och hur har du det med blåsan, men så är inte fallet. Därför måste man själv ta upp ämnet.

Tanken bakom besöket hos distriktssköterskan eller läkaren är givetvis att få hjälp med sitt läckagebesvär. För att kunna hjälpa, måste vårdpersonalen ställer frågor, framför allt för att avgöra vilken typ av inkontinens patienten har, men också för att utesluta andra, bakomliggande orsaker.

Den som till exempel har överaktiv blåsa rekommenderas förmodligen någon form av medicinering. Om besvären uppstår vid ansträngning, eller beror på prostataförstoring är behandlingen en annan. Oavsett vad orsaken är, finns det bra behandlingsformer.

Uroterapeuter - en viktig resurs i vården

De flesta som söker vård är mycket nöjda med det omhändertagande och den behandling de får. Det beror bland annat på att många sjuksköterskor samt en del sjukgymnaster och läkare har specialutbildning inom inkontinens och är så kallade uroterapeuter.
De har fördjupade kunskaper i att utreda och behandla urininkontinens och kan på så sätt hjälpa den som läcker urin eller har svårt att tömma blåsan. Uroterapeuter har god kännedom om hur man kartlägger blåsproblem och kan förklara hur de har uppstått och vad man kan göra åt besvären.
Uroterapeuterna har professionell kunskaper när det gäller utprovning, förskrivning och utvärdering av hjälpmedel för inkontinens.

Vad kan urologen?

Många tror att en urolog är för män vad gynekologen är för kvinnor, så är det inte riktigt. En urolog är en läkare med specialistkompetens inom njurarnas, urinvägarnas och de manliga könsorganens kirurgiska sjukdomar. Med specialistkompetens om urinvägarna och njurarna tar således urologen även emot kvinnliga patienter.