En del människor har svårt att tömma urinblåsan. De kanske inte kan tömma urinblåsan helt och hållet, eller kanske inte alls. Det kan bero på dålig koordination mellan urinblåsan och slutmuskeln. Det är den muskeln som fungerar som ett lås runt urinröret och som ska förhindra att urinen läcker ut. Om slutmuskeln drar ihop sig samtidigt som urinblåsan, blir det problem med att tömma den.

Besvären kan också ha sin grund i ett alltför starkt motstånd i urinröret, exempelvis om prostatan blir förstorad och klämmer till urinröret.

Förträngningar i urinröret kan ge samma svårigheter. Tömningsbesvär kan också bero på en skada i nervförbindelserna från ryggmärgen till urinblåsan eller en skada i själva urinblåsan.

En annan orsak kan vara att urinblåsans muskulatur får försämrad elasticitet och sammandragningsförmåga vilket gör att urinblåsan får sämre kraft att dra ihop sig när man ska kissa.