Män som har invandrat till Sverige har generellt lägre risk att få diagnosen prostatacancer än svenskfödda män. Det visar en studie från Karolinska Institutet.

 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige och i de flesta västländer. Förekomsten skiljer sig dock kraftigt mellan olika länder och etniska grupper. Sjukdomen medför ibland en blåsrubbning.

För att få veta mer om orsakerna till prostatacancer har forskarna på KI jämfört förekomsten av sjukdomen mellan svenska män födda i Sverige och utomlands.

Resultaten visar att utlandsfödda män i genomsnitt har 40 procent lägre risk att få diagnosen prostatacancer jämfört med män födda i Sverige. Forskarna såg också att risken är större för utlandsfödda som levt länge i Sverige jämfört med de män som vistats kortare tid i Sverige.

Forskarna tror att både miljömässiga och genetiska skillnader samt skillnader i tillgång till sjukvård ligger bakom variationen.