Män som genomgår en prostataoperation ställer sig oftast frågan; Har jag potensen kvar?  I många fall handlar en prostataoperation om att ta bort en cancertumör. Det betyder att det främsta syftet med operationen är att rädda patientens liv. Därefter fokuserar läkarna på att återge patienten förmågan att kissa, och kissa när man själv vill. I tredje hand kommer potensen. Ändå är svaret på frågan i många fall just; Ja, potensnerven är räddad.

Erektionsnerverna går på ömse sidor om prostatan. Vid en canceroperation försöker läkarna fösa dessa nerver åt sidan, för att inte skada dem. Samtidigt är det en avvägning. Det är viktigt att operera med marginal, så att cancercellerna säkert försvinner. I journalen står det antecknat om erektionsnerverna har blivit skadade eller inte, till följd av operationen.
-- Omedelbart efter en operation är alla män akut impotenta, säger Maragreth Harris, uroterapeut på Karolinska Sjukhuset i Solna.
Orsakerna är flera, och många av dem rent psykologiska:

  • Stress man har nyligen fått diagnosen cancer.
  • Operationen har ägt rum i ett på många sätt mycket känsligt område.
  • Många tror att man blir impotent efter operationen och således blir de det.
  • Många läcker urin och därmed avtar lusten och förmågan tillfälligtvis.

Oavsett om erektionsnerverna är påverkade efter operationen eller ej, är det inte enbart i penis som mekanismen för att få erektion sitter. Lika mycket handlar det om hjärnans förmåga att locka fram lustfyllda och eggande bilder. Det handlar också om dofter och om stimulansen vid beröring av erogena zoner.

-Hjärnan sätter igång en storm av signaler som via nerverna stimulerar blodkärlen i svällkropparna att vidga sig och en erektion framkallas, säger Margareth Harris.
Så, man kan mycket väl få erektion, och orgasm.
Däremot uteblir utlösningen. Kanalen, sädesledaren, skärs av vid prostataoperationen.
- Det finns män som känner att deras manlighet är skadad, genom en prostataoperation. Men testiklarna som tillverkar det manliga könshormonet testosteron fungerar ju fortfarande och fortsätter med sin produktion av testosteron och spermier. Så länge testiklarna fungerar, är man inte påverkad i sin manlighet, fortsätter Margareth Harris.
- Och många män upplever en lika stor sexuell tillfredsställelse som tidigare, också om prostatan är borta, fortsätter hon.

För de män som söker medicinska hjälpmedel och stimulans för att få erektion, finns tabletter med varierande effekt. Hit hör Viagra, Uprima, Cialis och Levitra. Det finns ett medel som man injicerar, alltså sprutar in i penis, strax före ett samlag, och som heter Caverject. Det finns också en lite tablett, Bondil, som man kan föra in i urinröret före ett samlag, som innehåller ett ämne som går ut i svällkropparna i penis och stimulerar erektionen. (Namnet lär komma från Bond, James Bond!) Dessa två sist nämnda medel är inte beroende av fungerande erektionsnerver utan det kärlvidgande medlet går direkt ut i blodbanan och de verkar endast lokalt. Alltså ett alternativ även för dem som till exempel till följd av hjärt-kärlsjukdomar inte kan använda Viagra.

Slutligen finns även möjlighet att få en fungerande erektion med hjälp av s.k. vakumpump och pubisring.

På Karolinska Sjukhuset i Solna, får de män som blir opererade delta i efterföljande samtal om hur operationen påverkar dem. Alla kallas också till en återträff där de möter andra män, och tillsammans diskuterar och får svar på frågor om såväl inkontinens som impotens.

Den som vill veta mer kan ta kontakt med sin husläkare eller vända sig till vårdcentralen.