Vid årsskiftet introduceras ett nytt test för prostatacancer. Det är ett urinprov, som i första hand är tänkt att användas då man misstänker prostatacancer utan att kunna bekräfta detta.

Idag får många män besked om att de har förhöjda PSA-värden, vilket kan vara ett tecken på prostatacancer. I vissa fall kan den misstänka prostatacancern inte bekräftas genom vävnadsprov. Det betyder att många män tvingas genomgå upprepade vävnadsprovtagningar, vilket kan vara både smärtsamt och riskfyllt.

Med den nya metoden hoppas läkarna kunna hitta ett par tusen fall av prostatacancer som missas idag. En annan vinst blir att det med större säkerhet kommer att gå att avskriva tusentals osäkra fall.

Källa: TT