Män har länge diskriminerat sig själva när det gäller urininkontinens och blåsproblem. Det menar Hanna Schatz som är urolog på UMAS i Malmö. I stället för att söka hjälp lider många män i det tysta.
Kontakta din läkare eller vårdcentral om du har besvär, uppmanar hon alla män.

alt

Blåsproblem och urininkontinens kan drabba alla män oavsett ålder. Problemen är dock vanligast bland de äldre, då inkontinens och blåsproblem ibland är en del av det naturliga åldrandet. Till skillnad från hjärt- och kärlsjukdomar, som också hör till åldrandets problematik, är det förhållandevis få som söker vård.


Många män accepterar sina besvär med motiveringen det hör till åldern och sånt får man lära sig leva med. Det ska man inte göra!, säger Hanna Schatz bestämt. Man ska inte acceptera besvär när det finns bot, eller åtminstone lindring.


Att det är svårt att söka hjälp, i synnerhet för äldre män, tror Hanna bland annat beror på de värderingar som den äldre generationen vuxit upp med. De tillhör en generation där mannen ständigt måste visa sig stark. Att söka hjälp för något som inkontinens är, för många av dessa män, ett tecken på svaghet. Och svagheter är något man inte får visa.

Män har diskriminerat sig själva genom att inte söka vård. På så vis har de varken fått kunskap eller den hjälp de är berättigade till.
En annan tänkbar orsak till att få män söker vård för sina besvär kan vara att de, till skillnad från kvinnor, inte är vana vid regelbundna underlivskontroller.
Män, i synnerhet de som har prostata- eller inkontinensproblem i släkten, borde göra regelbundna läkarkontroller från 45-årsåldern. 
Bland de yngre männen ser Hanna ett helt annat mönster. De är uppvuxna med andra värderingar och har inte samma behov av att visa sig osårbara. De är dessutom intresserade av hälsa och har mer kunskap.
Det innebär att de söker hjälp och att de ställer större krav på vården. Och kanske viktigast av allt att de inte skäms för sina besvär.