(Benign prostatahyperplasi)

Vad händer vid godartad prostataförstoring?

Vid godartad prostataförstoring kan man få problem med vattenkastningen. Orsaken är att prostatan klämmer mot övre delen av urinröret och urinen kan få svårt att passera. Dessutom har den förstorade delen av prostatan fler muskelceller än vanlig prostatavävnad och kan på det sättet verka sammandragande runt urinröret.

Vilka är symtomen vid godartad prostataförstoring?

Långt ifrån alla äldre män med prostataförstoring har några symtom eller besvär med vattenkastningen.

Symtomen brukar delas upp i lagringssymtom respektive tömningssymtom. Lagringssymtomen kan yttra sig som täta urinträngningar, det vill säga att man får springa på toaletten ofta under dagen och ibland även under natten. Till lagringssymtomen hör också hastigt påkommande urinträngningar. Då kan det vara svårt att hålla emot och ibland drabbas man av urinläckage.

Till tömningssymtomen hör att det kan vara svårt att få igång urinen och att strålen är svag och ibland avbryts under vattenkastningen. Dessutom måste man emellanåt hjälpa till att tömma genom krystning och har en känsla av att urinblåsan blir dåligt tömd.