Överrinningsinkontinens är en form av urinläckage som kan uppkomma om urinblåsan, som är en muskel, är försvagad eller om ett mekaniskt hinder försvårar blåstömningen. Överrinningsinkontinens är vanligast bland män. Besväret, som ofta beror på en förstorad prostata, leder till ett mer eller mindre konstant urinläckage.

Överrinningsinkontinens kan förekomma hos både män och kvinnor vid sjukdomar som till exempel diabetes, ryggmärgsskador eller nervskador.