De flesta människor kan medvetet styra tömningen av blåsan så att den sker vid rätt tid och på rätt plats. När blåsan är ungefär halvfull blir man medveten om att den håller på att fyllas. Då börjar man känna sig kissnödig, men har gott om tid och kan skjuta upp toalettbesöket ganska länge. Först när man är på toaletten och har beslutat sig för att kissa, drar blåsan ihop sig och töms på sitt innehåll.

Överaktiv blåsa, innebär att blåsan signalerar att den behöver tömmas, trots att så inte är fallet. Om blåsan drar ihop sig kraftigt och utan förvarning, måste man springa till toaletten. Ibland hinner man inte fram.

Tecken på överaktiv blåsa

Ett eller flera av följande tre symtom kan betyda att man har en överaktiv blåsa:

  • Täta toalettbesök, åtta eller fler per dygn. Ofta kissnödig igen strax efter att har varit på toaletten.
  • Trängningar, det vill säga ett plötsligt och starkt behov av att kissa.
  • Trängningsinkontinens, alltså svårkontrollerade trängningar med urinläckage som följd innan man har hunnit till toaletten.

Cirka 60% av dem som drabbas av överaktiv blåsa besväras bara av de första två symtomen, täta toalettbesök och trängningar. Övriga 40% har också problem med urinläckage, så kallad trängningsinkontinens.

Men oavsett hur stora besvär man har, finns det alltid hjälp att få för att kunna leva ett friare liv.