Vad är framfall?

Framfall förklaras av en förändring av bäckenbottens anatomi, som leder till att slidans väggar och livmodern tränger ner genom slidan, tillsammans med bakomliggande organ d.v.s. blåsan och tarmen. Detta förklaras av en svaghet i bäckenets stödjevävnad (bindväven och bäckenbottenmuskulaturen). Riskfaktorer för att utveckla denna svaghet är framför allt tilltagande ålder och antal förlossningar.

Vilka symtom ger det?

Man räknar med fyra typer av symtom: lokala symtom, tarmsymtom, sexuella symtom och urinvägssymtom. Lokala symtom, som att något tränger fram i slidöppningen, tryck och skavningskänsla, är vanligast. Symtom från tarmen är svårigheter att få fram avföringen eller känsla av ofullständig tarmtömning. Andra besvär från tarmen är gas- och avföringsläckage. Det är också lätt att tänka sig att ett framfall stör samlivet, men lite är känt om hur vanligt detta problem är. Inget av symtomen verkar ha någon direkt relation till någon särskild typ av framfall och symtomets svårighetsgrad är inte heller beroende av framfallets svårighetsgrad.

Urinvägssymtom

Symtom från blåsan är vanligt hos kvinnor med framfall. Såväl ansträngningsläckage som trängningsläckage, blåstömningssvårigheter och behov av att tömma blåsan upprepade gånger nattetid kan förekomma. Då riskfaktorerna för ansträngningsläckage och framfall är gemensamma utgör de en vanlig kombination. Emellertid verkar det som att ju mer uttalat ett framfall av främre vaginalväggen blir, desto större är chansen att urinröret ”knickas” och att ansträngningsläckaget därigenom förbättras. Vad gäller trängningsläckaget finns det några studier som visar att symtomet tilltar med ökande grad av framfall, vilket också är det kliniska intrycket.

Behandling mot framfall

Trots att många kvinnor med urinläckage och framfall förbättras i sitt läckage av behandling med ring eller operation, så är det fortsatt ett kvarstående problem hos ett betydande antal. Det kan bland annat förklaras av att många kvinnor med framfall är i en ålder då många andra orsaker till urinläckage gör sig gällande. Det kan också vara så att att behandlingen blottar ett dolt ansträngningsläckage (knicken rätas ut) eller att behandlingen i sig förorsakar ett urinläckage.

Det finns inga möjligheter att inför en eventuell operation avgöra om en patient med framfall riskerar att drabbas av urinläckage, eller kommer att förbättras eller försämras i ett existerande urinläckage. Det är viktigt att patienten informeras om detta dilemma när hon ska väga fördelar mot nackdelar med kirurgi.