En förlossning kan jämföras med ett maratonlopp och det är av godo att vara förberedd och tränad. Det säger Inger Nordlander, uroterapeut och sjukgymnast vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Inger Nordlander talar om betydelsen av att redan före förlossningen hitta sin bäckenbotten, det vill säga att kunna knipa. Därmed vet man vilken muskelstyrka man ska återvända till efter förlossningen. Det finns också en form av muskelminne i kroppen som gör att en tränad bäckenbotten har lättare att återhämta sig, än en otränad.

- Bäckenbottens muskelstyrka borde kontrolleras av barnmorskan redan när unga kvinnor får sina första preventivmedel. Om kvinnorna redan då förstod hur viktig bäckenbotten är för att kunna hålla tätt, skulle de regelbundet göra knipövningar.
- Man kan ju tillägga att ju mer vältränad bäckenbotten är och ju duktigare kvinnor är på att knipa, desto lättare har de att få orgasm, säger Inger Nordlander.

Förlossningen påfrestande för kroppen

Många unga kvinnor besväras av urinläckage efter att ha fött barn. Hos vissa går besvären över efter ett par veckor, eller månader, hos andra blir de bestående. Orsakerna till urinläckaget är att musklerna i bäckenbotten tänjs ut under graviditeten och vid förlossningen. Också bindväven och ledbanden kan påverkas. Det försvårar möjligheterna att hålla tätt.
- Jag skulle rekommendera alla gravida kvinnor att gå kurser som yoga för gravida eller profylaxkurser. På så sätt förbereder man sig både psykiskt och fysiskt inför förlossningen, säger Inger Nordlander.
Vid profylaxkurserna lär sig gravida kvinnor också att kontrollera andningen på ett sätt som hjälper dem igenom det kommande värkarbetet.
- Med andningens hjälp kan man styra förlossningen. Barnmorskan kan tillsammans med den födande kvinnan kontrollera värkarbetet så att påfrestningen på bäckenbotten minskar.

Måttligt vätskeintag bäst

Men det är inte bara en försvagad bäckenbotten som kan ge upphov till urinläckage efter förlossningen. Det finns andra orsaker.
- Ammande kvinnor tror att de ska dricka mycket för att kunna producera tillräckligt med bröstmjölk. Vissa dricker så mycket att blåsan blir mer än full, med urinläckage som följd. Kroppen klarar av att producera mjölk, utan överdrivet drickande. Dagens mammor borde fråga sina mödrar och mormödrar hur det var på deras tid. Då hade man en mer naturlig inställning till kroppen, avslutar Inger Nordlander.

I menyn till vänster hittar du mer om bäckenbotten-träning efter förlossningen och exempel på konkreta övningar