Neurogen blåsrubbning, som orsakas av en skada i nervsystemet, kan vara komplicerat att komma tillrätta med. Det senaste decenniets forskning och framsteg har dock öppnat upp för många nya möjligheter.

 Neurogen blåsrubbning är inte något man hör talas om särskilt ofta. Detta trots att typen av rubbning drabbar många människor och orsakar stort lidande.

Rubbningen orsakas av en skada i nervsystemet. Skadan kan orsakas av sjukdomar som MS eller Parkinson, men också vara en följd av stroke. Andra skador orsakas av olyckor eller medfödda ryggmärgsbråck.
– Den här typen av blåsrubbningar är vanliga bland personer som haft stroke, men också bland dem som har MS, ryggmärgsskador, cerebral pares eller andra medfödda skador i nervsystemet, säger Elisabeth Farrelly, överläkare i urologi vid Södersjukhuset och konsult på Rehab Station Stockholm.

 Symptomen vid neurogen blåsrubbning kan vara många och hänger samman med var nervsystemet är skadat. 

– Kontrollen över blåsan, urinröret och musklerna styrs på olika nivåer i nervsystemet. Det kan handla om hjärnan, ryggmärgen eller till exempel nerverna i bäckenet, förklarar Farrelly.

 Personer med MS eller ryggmärgskada kan drabbas av neurogen överaktiv blåsa. Vid denna rubbning kissar man ofta, man har täta trängningar och har ofta svårt att hinna till toaletten i tid. Vissa har, trots trängningar, även problem att tömma blåsan då reflexerna inte fungerar som de ska.

För den som har en skada långt ned i ryggen eller i lilla bäckenet, vilken kan ha orsakats av t ex diskbråck, tarm- eller gynoperation, är tömningssvårigheter vanligt. I dessa fall blir blåsan slapp och bäckenbottenmusklerna ofta försvagade, vilket leder till att man läcker när blåsan fylls med urin.
– I detta fall kan symptomen likna dem vid ansträngningsinkontinens.

 Att utreda och behandla neurogen blåsrubbning är ofta komplicerat eftersom problematiken är sammansatt. Det senaste decenniets stora forskningsframsteg har dock ökat möjligheterna.

– Vår förståelse för nervsystemet har ökat markant de senaste 10 - 15 åren. Samtidigt har vi fått nya röntgenmetoder som underlättar vårt arbete, säger Farrelly.

För att kunna ge effektiv behandling krävs en noggrann utredning. Läkaren måste ta reda på hur patientens blåsa fungerar och vilken del av nervsystemet som är skadat. Förutom undersökning gör man en miktionslista, ofta mäter man också trycket i urinblåsan och urinröret.

– Att välja behandling handlar om prioriteringar. Det är viktigt att avhjälpa problem som kan vara skadliga för till exempel njurarna. Därefter inriktar vi oss på de symptom som patienten besväras mest av och att förbättra livskvaliteten.

Behandlingsmetoderna är många. Personer med starka trängningar kan till exempel behandlas med läkemedel, medan blåsträning, då man tränar hjärnans kontroll över blåsan, kan vara ett alternativ för andra. Man kan även använda sig av olika typer av elstimulering eller rekonstruktiva opererationer.
– En del behöver kateter för att tömma blåsan och många blir hjälpta av läkemedel. För en liten grupp patienter kan det bli aktuellt att göra en öppning på magen för att tömma urinen där.

 Farrelly poängterar vikten av helhetstänkande. Ofta arbetar urologerna tillsammans med neurologer eftersom problematiken är komplex och det är mycket att tänka på.

– Många gånger handlar det om enkla och vardagliga ting, som hur pass rörlig personen är och om han eller hon kan knäppa upp sina kläder. Det är viktiga saker att ta hänsyn till när man väljer hjälpmedel eller operationsmetod.

 Som konsult vid Rehab Station Stockholm möter Farrelly många ryggmärgsskadade patienter.

– Många patienter som brutit ryggen eller nacken säger att rullstolen inte är det stora problemet, det som besvärar dem mest är problem med blåsa och tarm.
På liknande sätt påverkar blåsproblem hos personer som haft stroke eller lider av MS livskvaliteten negativt.
– Trots det är det många läkare som inte frågar sina patienter hur blåsan fungerar. Jag vill verkligen uppmuntra alla som har blåsproblem att ta upp det med sin läkare.
Trots att problematiken kring neurogen blåsrubbning är sammansatt är Farrelly mycket hoppfull då den teknologiska utvecklingen och forskningen gör framsteg.
– Det är fantastiskt roligt varje gång vi lyckas förbättra vardagen och öka livskvaliteten för en patient!