Blandinkontinens är en kombination av ansträngnings- och trängningsinkontinens. För det mesta är den ena formen av inkontinens mer framträdande än den andra, och då inriktas behandlingen på den.