Andra artiklar

Ansträngningsinkontinens är en typ av urinläckage. Den är vanligast bland kvinnor men drabbar också män. Ansträngningsinkontinens innebär att man läcker urin när man anstränger sig, till exempel när man reser sig upp, lyfter tungt, gymnastiserar, hostar eller skrattar. Oftast kommer det bara några droppar eller en skvätt urin. Vid ansträngning ökar trycket i bukhålan och inne i urinblåsan. Om inte trycket samtidigt kan öka i urinröret, blir det en tryckskillnadoch urinen kan pressas ut ur urinblåsan.

Orsaken till att detta främst händer kvinnor är bland annat att vävnaderna i underlivet påverkas vid graviditeter och förlossningar.

Män som drabbas har oftast genomgått en operation av prostatan. Vid operationen har den så kallade slutarmuskeln, packningen, runt urinröret blivit skadad.

Ansträngningsinkontinens upplevs som mer eller mindre besvärande. Många läcker alltid lite urin när de till exempel är förkylda och hostar eller nyser. En del har lärt sig att leva med sina besvär och kniper i förebyggande syfte ihop musklerna i underlivet när de gör något ansträngande. Andra lider i tysthet och skäms så över sitt läckage att de inte ens vågar söka hjälp.

De flesta kvinnor som besväras av ansträngningsinkontinens har fött barn. Graviditeten innebär att hormonerna i kroppen förändras.  Detta medför i sin tur att muskler och bindväv i kroppen mjukas upp. Syftet är naturligtvis att förbereda kvinnokroppen för förlossningen. Efter graviditeten och amningen återställs hormonbalansen, men vissa vävnadsförändringar kan kvarstå.

Under förlossningens slutskede utgör krystvärkarna ännu en påfrestning för vävnaderna i underlivet. Tryckkraften från värkarna och barnets huvud kan skada nerver och muskulatur i underlivet. Det blir oftast en tillfällig tryckskada som läker mer eller mindre bra. Muskler och bindväv återhämtar sig inte alltid helt. Det kan bli bestående skador i underlivet. Den första graviditeten innebär störst risk för framtida urinläckage, men fler graviditeter och förlossningar kan öka risken.

Med åren förslappas alla vävnader i kroppen, också de som ska hålla urinblåsan på plats i bukhålan. Vissa kvinnor tycks ha en ärftligt större risk att drabbas. När urinblåsan glider ur sitt läge, minskar effekten av de låsanordningar runt urinröret som gör att urinen förblir i urinblåsan. Och det här märks alltså särskilt när man anstränger sig.