Mannens urinrör är cirka 25-27 cm långt och mynnar längst ut på penis. Hos män är urinröret inte endast avsett för vattenkastning utan är också den passage som sädesvätskan (sperma från testiklarna och sekret från prostata) passerar genom under ejakulationen.

Prostatan är en körtel stor som en valnöt, som sitter runt urinröret alldeles under urinblåsan. Den har till uppgift att förse sädesvätskan med ett tunnflytande sekret som hjälper sädesceller att röra sig lättare. Prostatan växer med åldern hos alla män. Prostataförstoring är en naturlig del av mannens åldrande, men hos många av männen skapar förstoringen problem. Godartad prostataförstoring, adenom, utvecklas i den zon i prostata som är närmast urinröret.

I och med att utvecklingen kommer smygande och förändringarna i de nedre urinvägarna sker gradvis, är det många gånger svårt att upptäcka att man har godartad prostataförstoring.