Kvinnans urinrör är jämförelsevis kort, bara 3-5 centimeter och nästan helt rakt. Detta skapar risk för läckageproblem. (Mannens urinrör är 25 -30 centimeter långt och vinklat, vilket är betydligt mer praktiskt, sett ur inkontinens-perspektiv...)

Kvinnans urinrör har, utöver en låsanordning alldeles uppe vid urinblåsan, också en stram förankring till bäckenbenet och de muskler som finns i bäckenbotten. Detta stöd hjälper urinblåsan att hålla kvar urinen i blåsan. Men med stigande ålder och ett ökat antal graviditeter förslappas musklerna i underlivet. Urinblåsan glider ner i sitt läge. Därmed ökar också risken för urinläckaget, främst ansträngningsinkontinens.