Vem kan genomgå en TVT-operation?

Den passar för många olika typer av patienter. Den som har problem med ansträngningsinkontinens och efter en undersökning visar sig ha en dåligt fungerande slutmuskel längs urinröret kan bli bättre eller botad genom operation. Då placeras ett band runt urinröret för att ge ökat stöd och minska risken för läckage.

Gör det ont efteråt?

Det kan göra lite ont i ungefär 1-2 dygn efter ingreppet. Då kan man ta en vanlig huvudvärkstablett som lindring.

Kan man få problem med att kissa?

Några få patienter kan få tillfälliga problem och kan behöva tömma blåsan med hjälp av en kateter.

Hur stor är risken för att drabbas av en urinvägsi

Urinvägsinfektion drabbar upp till 6 % av patienterna. De behandlas med antibiotika samtidigt som man ser till att dricka mycket.

När kan man börja leva som vanligt igen?

Efter ungefär 1-2 veckor. Men det är viktigt att undvika tunga lyft under de närmaste ca 6 veckorna. Ungefär 4-6 veckor bör man också vänta innan man motionerar eller har samlag.

Kommer bandet att sitta kvar i all framtid?

Ja, långtidsstudier visar att bandet inte rör sig utan stannar kvar för att ge stöd till urinröret.

Vad händer om bandet lossnar?

Då krävs en ny undersökning och behandlingen bestäms utifrån de nya resultaten. Ibland kan man behöva sätta in ett nytt band för att åter bli kontinent.